Debatt

LSU: Skandal att inte alla till Stockholm +50 fått visum

Flera unga engagerade saknas på plats i Stockholm för att Sverige inte godkänt deras visumansökningar i tid till Stockholm +50. Detta är en skandal för Sverige som värdland, skriver tre företrädare för LSU.

Kan ni då ana vår förvåning när det en vecka innan konferensen endast var 12 ungdomar, 20 procent av deltagarna, som fått visum? Många deltagare som hade behövts i diskussionerna kommer nu inte kunna delta, skriver LSU.
Kan ni då ana vår förvåning när det en vecka innan konferensen endast var 12 ungdomar, 20 procent av deltagarna, som fått visum? Många deltagare som hade behövts i diskussionerna kommer nu inte kunna delta, skriver LSU.Foto: Pressbild Stockholmsmässan
Noura Berrouba
Hannah Kroksson
Lovisa Roos
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I dagarna är Sverige och Kenya värd för Stockholm +50 – ett kritiskt ögonblick att accelerera miljöarbetet globalt. Om världen ska klara omställningen behövs höga ambitioner, en inkluderande ansats och agerande som bygger förutsättningar för framtiden. Barn och unga får stå med konsekvenserna om världen inte lyckas med detta. Trots det saknas flera unga engagerade på plats i Stockholm – för att Sverige inte godkänt deras visumansökningar i tid. Detta är en skandal för Sverige som värdland och pekar på orättvisorna som unga från globala syd möter.

Kan ni då ana vår förvåning när det en vecka innan konferensen endast var 12 ungdomar, 20 procent av deltagarna, som fått visum?

Hur inkluderande blev det egentligen?

Sverige har inför Stockholm +50 lovat att det ska bli den mest ungdomsinkluderande FN-konferensen någonsin. Det är ett löfte som förpliktigar. Konferensen ska präglas av ett brett deltagande från olika regioner, länder, generationer och organisationer.

Kan ni då ana vår förvåning när det en vecka innan konferensen endast var 12 ungdomar, 20 procent av deltagarna, som fått visum? Många deltagare som hade behövts i diskussionerna kommer nu inte kunna delta.

Genom finansiering från Sverige, Finland och Norden skulle 60 unga delegater delta. LSU har tillsammans med FN:s storgrupp för barn och unga planerat och samverkat i över ett och ett halvt år med regeringens sekretariat.

Med stor investering av tid och energi har vi unga engagerat oss för att säkerställa ett meningsfullt resultat för barn, unga, marginaliserade grupper och vår gemensamma framtid på denna planet. Vi företräder organisationer som gemensamt har tiotals miljoner medlemmar. Tusentals unga har involverats i det direkta arbetet. Arbetsgruppen har en särskild ställning, då FN:s generalförsamling beslutat att Stockholm +50 ska ha en särskilt utsedd ungdomsmekanism, en Youth Task Force.

Flera kan inte resa

Under helgen har många jobbat hårt för att hitta en lösning – fortfarande står vi här timmar före med 8 personers avslag och 6 personer som inte kommer att kunna resa eftersom deras besked helt enkelt kom för sent. Dessutom skenade resekostnaderna för de som faktiskt lyckats komma iväg. Var det så här det skulle bli?

Dessa är enbart siffrorna för de unga som varit i den finansierade delegationen. Hur läget ser ut för unga och civilsamhällesrepresentanter generellt har vi ingen översyn över men inkorgarna har svämmat över med unga människor som vittnat om enormt motstånd när de ansökt om visum.

Det är tydligt att det särskilt är unga från låg- och medelinkomstländer har mött förseningar med att få ett Schengenvisum för att resa till Stockholm. Vissa unga har inte fått sina pass erkända av Sverige och många har varit tvungna att resa till grannländer för att ansöka. I något fall har ambassaden skickat iväg passet till ett annat land för att få det granskat, och lämnat den unga utan pass i ett främmande land.

Det har varit mycket lärande och kulturkrockar mellan system och vi har stor förståelse för att det är utmanande att jobba i dessa komplexa system. Det är dock helt orimligt att svenska ambassader inte var bättre förberedda. Var fanns beredskapen?

Praxis måste följas

Det finns praxis för värdländer för FN:s internationella konferenser att påskynda utfärdandet av visum vid inlämnande av ackrediteringsdokument från FN. Detta har inte varit fallet i många visumcenter, ambassader och konsulat, vilket resulterat i att många ungdomsdelegater hamnat i utsatta situationer.

Stockholm +50 har dessvärre präglats av otydlig planering och korta tidslinjer. Vi har bett om framförhållning, resurser och tydlighet kring förväntningar. När vi nu börjar mötet är många av de röster som mest hade behövs runt bordet inte där.

Det kommer att få stora konsekvenser för det klimatarvet miljarder barn och ungas växer upp till.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00