LRF, WWF och Naturskyddsföreningen: Återställ budgeten för värdefull natur

Samtidigt som EU:s planerade åtgärd för att svara upp mot den biologiska mångfaldskrisen politiskt haltar, samlas de största jordbruks- och miljöintressena i Sverige bakom åtgärder som de vill se för att vända trenden på området. Ett av förslagen är att åter höja budgeten för åtgärder för värdefull natur.

Ett slopat återbeskogningskrav 15 meter från jordbruksmark är en annan av de åtgärder för att stärka ekosystemtjänsterna som förs fram av intressenterna. <br>
Ett slopat återbeskogningskrav 15 meter från jordbruksmark är en annan av de åtgärder för att stärka ekosystemtjänsterna som förs fram av intressenterna.
Foto: Fredrik Sandberg / TT
Jacob Hederos

Under miljörådsmötet i Bryssel var det egentligen tänkt att en tung miljöreform slutligt skulle klubbas i måndags. Men när medlemsländerna för stunden ser ut att ha gått ifrån sitt tidigare

Altinget logoCivilsamhälle
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget civilsamhälle får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00