Idéburen välfärd: Riktad pionjärupphandling drogs tillbaka

Stockholms stad har dragit tillbaka den första riktade upphandlingen till idéburna aktörer i välfärden. Det enda anbudet på Hornskrokens äldreboende godkändes inte på grund av för låg bemanning. ”Vi kan inte lägga ett anbud med minusreultat. Det är inte aktuellt”, säger Peter Ceder, äldreomsorgschef på Stockholms sjukhem.

Hornskrokens vård- och omsorgsboende, som frågan gäller.<br>
Hornskrokens vård- och omsorgsboende, som frågan gäller.
Foto: Stockholms sjukhem
Anders Gustafsson

När Stockholms stad lade ut en riktad upphandling för driften av Hornskrokens vård- och omsorgsboende, beskrevs det som historiskt. Famna, riksorganisationen för idéburen välfärd, talade om ett ”pionjärfall”. Anledningen var att det är första gången som en upphandling har reserverats för idéburna aktörer, sedan den nya lagen började gälla vid årsskiftet.  

Ett anbud kom in, från Stockholms sjukhem. Men häromdagen fattade äldreförvaltningen i Stockholms stad beslutet att avbryta upphandlingen.

– Vi hade några ”skall-krav”, alltså de saker som måste uppfyllas. Till dem hörde bemanningen. Där hade Stockholms sjukhem flera avvikelser jämfört med vad som hade behövts. Därmed är man inte kvalificerad, och då läggs deras anbud åt sidan, förklarar Patric Rylander, äldredirektör på Stockholms stad för Altinget.

Altinget logoCivilsamhälle
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget civilsamhälle får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00