Hon har kartlagt civilsamhällets insatser för inkludering på arbetsmarknaden

”Å ena sidan är civilsamhället en föregångare och ett alternativ, å andra sidan jobbar de på det offentligas villkor.” Det säger professor Malin Lindberg, som tillsammans med tre kollegor har tagit fram en forskningsstudie om civilsamhällets insatser för arbetslivsinkludering.

Malin Lindberg har tillsammans med forskarkollegorna Johan Hvenmark, Cecilia Nahnfeldt och Niklas Hill studerat 75 insatser där civilsamhället hjälper personer som står långt från arbetsmarknaden.
Malin Lindberg har tillsammans med forskarkollegorna Johan Hvenmark, Cecilia Nahnfeldt och Niklas Hill studerat 75 insatser där civilsamhället hjälper personer som står långt från arbetsmarknaden.Foto: Tomas Bergman
Anders Gustafsson

Fyra forskare (se faktaruta) har kartlagt civilsamhällets insatser för dem som står långt från arbetsmarknaden. Oftast handlar det om människor där andra insatser inte har fungerat, framför allt personer med utländsk bakgrund, unga, människor med funktionsnedsättning, ohälsa, missbruk, hemlöshet, kriminalitet eller långtidsarbetslöshet. 

Rapportens författare

Malin Lindberg är professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet, där hon forskar om social innovation med fokus på civilsamhället och sektorsöverskridande samverkan.

Johan Hvenmark är docent i företagsekonomi och lektor vid Marie Cederschiöld högskola, där han forskar om organisering och ledning av ideella verksamheter.

Cecilia Nahnfeldt är docent i genusvetenskap och vetenskaplig ledare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet, samt senior forskare vid Svenska kyrkans enhet för forskning och analys.

Niklas Hill är doktorand i pedagogik vid Stockholms universitet, där han forskar om demokrati i ideella organisationer och folkbildningshistoria.

 

”Genom individanpassade åtgärder, en helhetssyn på deltagarnas livssituation och en fokusförflyttning från individuella brister till deltagarnas potential avser de arbetslivsinkluderande insatserna att stärka deltagarnas egenmakt att påverka samhället och sina egna liv.”, skriver forskarna i rapporten.

De 75 insatser som har undersökts visar en del gemensamma drag.

Altinget logoCivilsamhälle
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget civilsamhälle får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00