Mer till försvaret och höjt bostadsbidrag – här är nyheterna i budgeten

Mer pengar till försvaret, fler platser på yrkesutbildningarna och en höjning av den tillfälliga förstärkningen av bostadsbidraget till barnfamiljer. Det är några av inslagen i regeringens vårändringsbudget.

På måndag den 17 april lämnar regeringen och finansminister Elisabeth Svantesson (M) vårbudgeten och vårändringsbudgeten till riksdagen.
På måndag den 17 april lämnar regeringen och finansminister Elisabeth Svantesson (M) vårbudgeten och vårändringsbudgeten till riksdagen.Foto: Pontus Lundahl/TT
Miranda Olsson

Det finns fortsatt viktiga delar av den gemensamma överenskommelsen mellan de fyra samarbetspartierna kvar att beta av när regeringen på måndag lägger fram sin vårproposition och de ändringar som de vill se i årets budget.

Samtidigt står finansminister Elisabeth Svantesson inför ett knivigt ekonomiskt läge, tufft tryck från hushållen och företagen och inte minst från Sveriges kommuner och regioner som kräver miljarder i höjda statsbidrag.

Här är de budgetnyheter som hittills har presenterats.

Säpo får tillskott

Beläggningen fortsätter att öka och Kriminalvården befinner sig i en ansträngd situation, konstaterar regeringen och avsätter ytterligare 300 miljoner kronor till myndigheten i vårändringsbudgeten.

Samtidigt konstaterar justitieminister Gunnar Strömmer (M) och Richard Jomshof (SD) att säkerhetsläget försämrats och anslår ytterligare 50 miljoner kronor till Säkerhetspolisen för innevarande år.

Slopad plastpåseskatt?

Den omdiskuterade plastpåseskatten tas bort från och med årsskiftet, rapporterade Sveriges Radio som pratat med Sverigedemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt (SD).

Men efter utspelet har klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari backat från samarbetspartiets uppgifter:

– Jag tror att det har blivit ett missförstånd. Vad de fyra partierna hittills är överens om är att remittera frågan om plastpåseskatten. Beslut om detta tas inte nu i vårändringsbudgeten utan i budgetarbetet i höst, skriver hon till Dagens Nyheter.

Stärker försvaret

Trots att Natomedlemskapet dröjer fortsätter upprustningen av försvaret. I vårändringsbudgeten föreslår regeringen ett tillskott på 660 miljoner kronor samt ett vidgat beställningsbemyndigande med 16,7 miljarder fram till 2033.

Läs också

Regeringen och Sverigedemokraterna går också fram med 100 miljoner kronor i statsbidrag till kommunerna för att erbjuda svenska för invandrare (sfi) för ukrainare som fått skydd i Sverige med stöd av massflyktsdirektivet. 

– Med den här satsningen kommer fler att kunna läsa sfi och rusta sig för ett jobb i Sverige, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L).

Tillskott för att möta arbetslösheten

Efter minskade anslag i höstens budget har Johan Pehrson och utbildningsminister Mats Persson även aviserat 470 miljoner kronor extra för fler vuxenutbildningsplatser, där 70 miljoner går till yrkeshögskolan, samt 249 miljoner kronor för studiestöd.

Välkommet, enligt Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör som i en intervju med Altinget dock eftersöker större långsiktighet.

Regeringen tillför också 300 000 kronor för att fler blivande läkare ska kunna göra det så kallade eAT-provet och få ut sin legitimation. Genom en omfördelning ska Karolinska institutet få totalt 700 000 kronor för ändamålet.

För att möta en ökad arbetslöshet förstärker regeringen även Arbetsförmedlingens anslag med 50 miljoner kronor.

Den ökade fattigdomen i spåren av det ekonomiska läget får regeringen att lägga 50 miljoner kronor på civilsamhällets arbete med socialt särskilt utsatta. Vilken myndighet som ska fördela pengarna är inte klart

Fortsatt höjt bostadsbidrag

I Tidöavtalet anslås en omfattande bidragsreform som ska göra det ”mer lönsamt att gå från bidrag till arbete”, bland annat genom en än så länge frånvarande skattesänkning för låg- och medelinkomsttagare men också genom införandet av ett bidragstak. 

I stället höjer och förlänger regeringen och Sverigedemokraterna den tillfälliga förstärkningen av bostadsbidraget till barnfamiljer. Det har kritiserats av Försäkringskassan som vill se en mer långsiktig lösning och varnar för risken för felaktiga utbetalningar.

LO välkomnar däremot beskedet och anser förlängningen nödvändig ”i tider med galopperande ökningar av levnadsomkostnader”. 

Den extra kostnaden för att låta det höjda bidraget löpa året ut beräknas till 720 miljoner kronor.

”Ett steg i rätt riktning”

Regeringen vill också se drygt 100 miljoner för en satsning på familjehem för utsatta unga.

– Det råder i dag brist på platser inom den sociala barn- och ungdomsvården. Många barn och unga som finns i utsatta situationer får inte de placeringar i tid som de skulle behöva, och det behövs också alternativ till institutionsvård, säger socialminister Jakob Forssmed (KD).

27,5 miljoner ska förbättra stödet till barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Större delen, 20 miljoner, förstärker statsbidraget till särskilda insatser på skolområdet och avser att gå till inrättandet eller utvecklingen av så kallade anpassade lärmiljöer, med färre elever och mer personal.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) får i sin tur 2,5 miljoner för stödinsatser och material, och 5 miljoner går till SPSM och Skolverkets kompetensutvecklingsinsatser inom området. 

Ett steg i rätt riktning, menar Riksförbundet Attention som samtidigt anser att det krävs mer för att underlätta för barnen med NPF.

Tillsyn ska möta stigande livsmedelspriser

Efter kritiken mot de stigande livsmedelspriserna avsätter regeringen ytterligare 10 miljoner kronor för Konkurrensverkets tillsyn och ökade informationsinsatser om konkurrensreglerna.

– Inflationstakten är oroande hög, i synnerhet inom livsmedel. Ett ökat konkurrenstryck till följd av en effektiv konkurrens är en viktig faktor för att hålla tillbaka prisökningarna, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

Fler nyheter

Regeringen vill även se 2,4 miljoner för Spelinspektionens tillsyn av spelmarknaden

10 miljoner kronor satsas på en förstärkning av anslaget till SciLifeLab, ett nationellt centrum för molekylära biovetenskaper som drivs av Kungliga tekniska högskolan, Karolinska institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Vårbudgeten och vårändringsbudgeten lämnas till riksdagen på måndag, den 17 april, och följs av debatt i kammaren.

Nämnda personer

Elisabeth Svantesson

Finansminister (M), förste vice partiordförande
Ekonomie licentiat (Örebro uni., 2006)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024