Anna Thureson

Näringspolitisk expert Fastighetsägarna
Tidigare ekonom finansdepartementet och sekreterare Utredningen om fri hyressättning vid nyproduktion
Utbildning: Kandidat i ekonomi (Linnéuniversitetet, 2003)


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00