Debatt

Vi har inte en ytterligare evighet på oss Sverige – bostadsfrågan måste lösas nu

Det är dags för Sverige att släppa sin principfasta bostadspolitik – och börjar uppmuntra till nya lösningar som faktiskt löser våra högt uppsatta politiska mål. Det skriver Anna Thureson, näringspolitisk expert Fastighetsägarna Sverige. 

”En sådan dellösning kan vi hitta i det befintliga fastighetsbeståndet och närmare bestämt i de tillgängliga lokaler som finns. I såväl större som mindre städer är centralt belägna bostäder attraktiva”, skriver debattören. 
”En sådan dellösning kan vi hitta i det befintliga fastighetsbeståndet och närmare bestämt i de tillgängliga lokaler som finns. I såväl större som mindre städer är centralt belägna bostäder attraktiva”, skriver debattören. Foto: Janerik Henriksson/TT, pressbild
Anna Thureson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Både efterfrågan och bristen på bostäder ökar år efter år. Enligt förväntningarna kommer runt 20 000 nya bostäder börja byggas under 2024. Det motsvarar dock bara en tredjedel av bostadsbehovet. Situationen är minst sagt allvarlig och konsekvenserna av en dysfunktionell bostadsmarknad påverkar hela samhället. Bristen på bostäder hindrar människor från att ta arbeten, bilda familjer och vara en aktiv del av samhället.

Altingets gratis nyhetsbrev

Vi måste hitta nya lösningar, för det vi gjort hittills fungerar uppenbarligen inte. En sådan dellösning kan vi hitta i det befintliga fastighetsbeståndet och närmare bestämt i de tillgängliga lokaler som finns. I såväl större som mindre städer är centralt belägna bostäder attraktiva. Fastigheter som finns i sådana attraktiva lägen skulle kunna göras om från lokaler till moderna och attraktiva bostäder.

Fler bostäder kan skapas 

Det låter som en enkel lösning, men den förutsätter förändringar. Inte minst takten i hittillsvarande konverteringar visar detta. Under 2022 skapades bara runt 2 600 bostäder genom att befintliga fastigheter byggdes om till bostäder. Det motsvarar så lite som 0,05 procent av samtliga bostadslägenheter i Sverige. Med rätt förutsättningar skulle många fler bostäder kunna skapas i de befintliga fastigheterna.

I Sverige har debatten om bostadsmarknaden och dess reglering tröskats i vad som känns som en evighet. Vi har inte ytterligare en evighet på oss att lösa bostadsbristen.

I ett forskningsprojekt, BoLokal, har forskare från RISE och Lunds tekniska högskola undersökt vad som krävs för att fler lokaler i Stockholm och Göteborg ska kunna byggas om till bostäder på ett hållbart sätt. Slutsatsen projektet drog är att var fjärde ledig lokal skulle kunna göra om till bostäder.

Att inte fler hyresbostäder skapas genom sådana konverteringar förklaras bland annat med långa ledtider i plan- och bygglovsprocesserna, med ökade risker och framför allt med osäkerheten om kommande intäkter för fastighetsägaren.

Årliga hyresjusteringar som inte hänger med prisutvecklingen och inte heller anpassas till drifts-, utvecklings- och underhållskostnader står i vägen för fler hyresbostäder. På sikt riskerar detta att undergräva hyresrätten som boendeform.

Vi har inte ytterligare en evighet på oss 

I Sverige har debatten om bostadsmarknaden och dess reglering tröskats i vad som känns som en evighet. Vi har inte ytterligare en evighet på oss att lösa bostadsbristen. Det är dags att vi ser över våra bostadspolitiska principer och anammar en modell som kan gynna både ekonomi och samhälle. För att fler bostäder ska skapas genom omvandling krävs en hyra som är anpassad till både investeringen och risken.

När fastighetsägare får hyresintäkter i proportion till sin investering och till marknadsvärdet ökar direkt incitamenten för att bygga. Det skulle stimulera skapandet av fler bostäder, som vi så desperat behöver. En förändring kan på sikt bidra till att också optimera och omvandla det befintliga fastighetsbeståndet. Det kommer att bidra till en minskad bostadsbrist såväl som till en ökad dynamik på bostadsmarknaden.

Införandet av en anpassad hyra för bostäder som skapas i befintliga fastigheter är inte en lösning på alla bostadsmarknadens problem. Det är dock ett konkret steg mot en mer effektiv bostadsmarknad, mot ett mer hållbart samhälle och mot bättre förutsättningar att skapa moderna och attraktiva bostäder i centrala och attraktiva lägen runt om i landet. Det är dags för Sverige att ompröva sin principfasta bostadspolitik och ge plats för nya lösningar som uppmuntrar till innovation och som bidrar till att vi når våra miljö- och klimat- och bostadspolitiska mål.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00