15 april 2024
KU-utfrågning med infrastrukturminister Andreas Carlson (KD)

KU-utfrågning med infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) om granskningsärende 28: Granskning av regeringens hantering av trafikstoppet på E22:an. 

0:000:00