15 april 2024
Statistiksläpp: Byggkostnadsindex (BKI)

STATISTIKSLÄPP. Statistiska centralbyrån (SCB) släpper sitt Byggkostnadsindex (BKI). Indexet mäter kostnadsförändringar för produktionsfaktorer i bostadsbyggande.

Statistiska centralbyrån (SCB)
0:000:00