Debatt

Slutreplik: Förvånande att Vänsterpartiet anklagar Allmännyttan för siffertrixande

Mycket talar för att Vänsterpartiets förslag att förändra EU:s regler för statsstöd inte är möjligt att genomföra, men även om det skulle gå så kommer det inte att leda till de sänkta hyror som förespeglas. Det skriver Anders Nordstrand, vd Sveriges allmännytta, i en slutreplik.

Det finns andra frågor som Vänsterpartiet kan driva i EU som kan förbättra bostadsmarknaden, menar Anders Nordstrand.
Det finns andra frågor som Vänsterpartiet kan driva i EU som kan förbättra bostadsmarknaden, menar Anders Nordstrand.Foto: Sveriges allmännytta/Per Myrehed
Anders Nordstrand
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vi välkomnar att Vänsterpartiet tydliggör att de vill ha en generell bostadspolitik, en allmännytta för alla och inga socialbostäder för låginkomsttagare. Det vill vi också. Allbolagen möjliggör just detta.

Altingets gratis nyhetsbrev

Bostadspolitiken ställdes på sin spets

Enligt EU:s statsstödsregler är offentligt stöd till enskilda företag som snedvrider konkurrensen oförenligt med den inre marknaden. Om en kommun inte ställer marknadsmässiga avkastningskrav på sitt bostadsföretag så betraktas det som ett otillåtet stöd. Undantag är möjligt om bostadsföretaget hyr ut subventionerade socialbostäder.

När Sverige år 2005 anmäldes till kommissionen för otillåtet statsstöd ställdes frågan på sin spets. Sverige hade kunnat lösa problemet genom att överge den generella bostadspolitiken, minska allmännyttan och göra om den till social housing. Men vi var många som inte ville se en sådan utveckling.

Därför tog Sveriges allmännytta tillsammans med Hyresgästföreningen fram ett förslag som innebar en anpassning till EU:s regelverk samtidigt som vi kunde behålla den svenska modellen med en allmännytta för alla. Detta förslag kom att prägla den nya allbolagen som beslutades av en bred riksdagsmajoritet 2010.

Läs också

Statsstödsreglerna är fundamentala i EUF-fördraget och en ändring av dessa är knappast möjlig att uppnå. Det kan inte uteslutas att ett undantag hade varit möjligt att få om det drivits i medlemskapsförhandlingarna, men att komma med ett sådant förslag 30 år senare är inte realistiskt. Det skulle inte heller leda till sänkta hyror.

Modesta hyreshöjningar

Allbolagen har skapat tydligare relationer mellan kommunerna och deras bostadsföretag. För bostadsföretagen har förändringarna i praktiken inte varit så stora eftersom de i allt väsentligt arbetade affärsmässigt redan innan lagens tillkomst. Hyreshöjningarna har i snitt legat på modesta 1,55 procent under perioden 2011–2022. Det handlar alltså inte om tusenlappar i månaden för en vanlig hyresgäst.

Påståendet att hyrorna i dag ligger 30 procent högre jämfört med om vi behållit ”en allmännytta värd namnet” är obegripligt och inte belagt på något sätt.

Påståendet att vi trixat med statistiken förvånar mig. Vi har tillförlitlig och offentlig statistik över resultaten av medlemsföretagens hyresförhandlingar. Under perioden 1992 till 2010, alltså innan allbolagen trädde i kraft, ökade hyrorna med i snitt 2,27 procent, alltså mer än under perioden 2011–2022, vilket talar emot att allbolagen drivit upp hyrorna.

Självkostnadshyra innebär inte alltid en lägre hyra. Att hyresökningarna varit högre de två senaste åren beror på att alla har drabbats av kraftiga kostnadsökningar. Med en självkostnadsprincip hade hyreshöjningarna blivit betydligt högre än de faktiskt blev. Påståendet att hyrorna i dag ligger 30 procent högre jämfört med om vi behållit ”en allmännytta värd namnet” är obegripligt och inte belagt på något sätt.

Driv andra frågor i EU

Kommunerna ska ställa ett marknadsmässigt avkastningskrav på bostadsföretagen. Men allbolagen begränsar också värdeöverföringar från bostadsbolagen till kommunerna. Flertalet kommuner tar inte ut några pengar alls ur sina bolag. Det betyder att överskottet stannar kvar i företagen och bidrar till en starkare ekonomi, samtidigt som det kan användas till nyproduktion, renovering och underhåll. Detta gynnar naturligtvis också hyresgästerna.

Mycket talar för att Vänsterpartiets förslag inte är möjligt att genomföra, men även om det skulle gå så kommer det inte att leda till de sänkta hyror som förespeglas.

Jag uppmanar därför Vänsterpartiet att driva andra frågor inom EU. Till exempel arbeta för en gemensam och väl fungerande bygg- och byggproduktmarknad, vilket skulle vara bra för miljön och klimatet, pressa priserna och därmed hyrorna.

Läs tidigare inlägg i debatten

Att skrota allbolagen kommer skada svenska hyresgäster, Vänsterpartiet

Om vi ändrar allbolagen så att allmännyttan återigen drivs utan vinstintresse, skulle detta fundamentalt förändra hyresmarknaden. Det skulle innebära en omvandling av allmännyttan till social housing, skriver Anders Nordstrand, vd Sveriges allmännytta.

Replik: Social housing är det sista vi i Vänsterpartiet vill ha

Allmännyttans vd har tyvärr missuppfattat situationen. Det är högerns väg som leder till social housing, inte vår. Det skriver Hanna Gedin (V), kandidat till Europaparlamentsvalet.

Nämnda personer

Hanna Gedin

Europaparlamentariker (V)
Jurist

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024