Debatt

Att skrota allbolagen kommer skada svenska hyresgäster, Vänsterpartiet

Om vi ändrar allbolagen så att allmännyttan återigen drivs utan vinstintresse, skulle detta fundamentalt förändra hyresmarknaden. Det skulle innebära en omvandling av allmännyttan till social housing, skriver Anders Nordstrand, vd Sveriges allmännytta.

Vänsterpartiets förslag att slopa allbolagen skulle inte gynna hyresgästerna, menar Anders Nordstrand.
Vänsterpartiets förslag att slopa allbolagen skulle inte gynna hyresgästerna, menar Anders Nordstrand.Foto: Sveriges Allmännytta/Per Myrehed/Fotograferna Holmberg/TT
Anders Nordstrand
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vänsterpartiets förslag att skrota Allbolagen och driva allmännyttan utan vinstintresse är ett riktigt dåligt recept för den svenska hyresmarknaden. Påståendet att EU-regler driver upp hyrorna med flera tusenlappar stämmer inte.

Altingets gratis nyhetsbrev

Allmännyttan kommer bli social housing

EU-reglerna förbjuder offentligt stöd som gynnar enskilda företag. Om en offentlig ägare inte ställer marknadsmässiga avkastningskrav på sitt företag anses företaget gynnat och konkurrensen riskerar att snedvridas. Undantag från reglerna finns, men bara för bostadsföretag som erbjuder social housing.

Om Allbolagen skulle skrotas och företagen börja drivas utan vinstintresse får vi en fundamental förändring av hyresmarknaden. Allmännyttan behöver då omvandlas till social housing och erbjuda lägenheter endast till låginkomsttagare, sannolikt med en dramatisk minskning av bostadsbeståndet som konsekvens. En sådan utveckling skulle inte gynna någon och det är knappast troligt att Vänsterpartiet skulle vilja se ett sådant resultat.

Allbolagen kom till för att Sverige ska kunna fortsätta ha en allmännytta som erbjuder bostäder för alla, utan inkomsttak för dem som vill hyra. Lagen kräver att de allmännyttiga bostadsaktiebolagen bedriver verksamheten enligt affärsmässiga principer, vilket innebär att ägarna ska ställa marknadsmässiga avkastningskrav. Detta garanterar att verksamheten är hållbar och kan fortsätta att erbjuda bostäder av hög kvalitet.

EU-regler driver inte upp hyrorna

Vänsterpartiet hävdar att de nya reglerna har drivit upp hyrorna, men detta stämmer inte. Enligt vår statistik var de årliga hyreshöjningarna i de allmännyttiga medlemsföretagen mellan 2011 och 2022 i genomsnitt 1,55 procent. För en lägenhet med en hyra på 8 000 kronor i månaden innebär detta en ökning på endast 124 kronor i månaden. Det handlar alltså inte om några tusenlappar i månaden, som Vänsterpartiet påstår.

EU-reglerna har inte lett till högre hyror för svenska hyresgäster.

EU-reglerna har inte lett till högre hyror för svenska hyresgäster. Däremot finns det inhemska regler som missgynnar hyresrätten ekonomiskt. Till exempel innebär skatteregler med avdragsrätt för skuldräntor och rotavdrag för bostadsägare omfattande subventioner som skapar en obalans mellan upplåtelseformerna.

För att skapa en bättre balans på bostadsmarknaden kan flera åtgärder vidtas. Införande av låg moms på bostadshyra, möjlighet till avdragsgilla avsättningar för framtida renoveringar, slopande av den kommunala fastighetsavgiften för hyreshus och en utvidgning av rotavdraget till att även omfatta hyreshus skulle tillsammans leda till mer balanserade ekonomiska villkor.

Ändra inte ett fungerande system

Jag uppmanar Vänsterpartiet att ta ansvar för den svenska hyresmarknaden och hyresgästerna genom att fokusera på andra frågor i EU. Låt oss arbeta tillsammans för att förbättra hyresmarknaden utan att skrota ett system som redan fungerar och som bidrar till att fler kan få tillgång till bra bostäder.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024