Debatt

Minskat energiläckage kan spara 100 miljarder

Det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att sänka energipriserna är att minska efterfrågan på energi. Det kan göras genom att åtgärda energiläckaget från värme- och ventilationssystem, skriver sex branschorganisationer inom samhällsbyggnadssektorn.

Samhället kan spara nästan 100 miljarder kronor genom bättre isolering i flerbostadshus, skriver debattörerna.
Samhället kan spara nästan 100 miljarder kronor genom bättre isolering i flerbostadshus, skriver debattörerna.Foto: Janerik Henriksson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Lotta Bångens
vd Energieffektiviseringsföretagen
Johan Sjölund
verksamhetschef IF – Isoleringsfirmornas förening
Ola Månsson
vd Installatörsföretagen
Britta Permats
vd Svensk ventilation
Veronica Koutny Sochman
vd Swedisol
Thomas Helmerson
tillförordnad vd Säker vatten AB 

Samtidigt som svenska hushåll och företag ser elräkningen mångdubblas visar Energiforsk att tio procent minskad elanvändning i Europa skulle halvera elpriset i södra Sverige. Potentialen för energieffektivisering är stor, det visar en rad studier. Svenska byggnader och dess brukare står för en tredjedel av Sveriges totala energianvändning. Många har ett stort renoveringsbehov och eldar nu för kråkorna.

Sverige missar målet

Till årsskiftet ska Sverige ta över ordförandeklubban i EU och förhandla igenom unionens direktiv för energieffektivisering och energiprestanda i byggnader. Både Energimyndigheten och EU uttrycker samtidigt oro för att vi i Sverige inte kommer att nå energieffektiviseringsmålet: 50 procent effektivare energianvändning till år 2030 jämfört med 2005.

En nylanserad rapport visar nu på det stora samhällsekonomiska värdet av att komplettera satsningar på energieffektivisering av tak och väggar med åtgärder som minskar energislöseriet inne i byggnader genom att isolera ventilationskanaler och värmeledningar.

Nu behövs ett långsiktigt styrmedel för energieffektivisering i alla byggnadstyper så motivationen att investera i åtgärder som minskar energianvändningen ökar.

Rapporten studerar energiförlusterna i värme- och ventilationssystem i flerbostadshus. Samhället kan spara nästan 100 miljarder kronor genom att isolera dessa. Samtidigt minskar energianvändningen med 20 procent. Totalt motsvarar potentialen uppvärmningsbehovet hos en kommun av Skaras storlek.

Energieffektivisera mera

Kostnaden för att tilläggsisolera flerbostadshusbeståndet i rapporten uppgår till 31 miljarder, att jämföra med de 55 miljarderna i höstens aviserade stöd för att parera de höga energipriserna. Snarare än satsningar på engångsstöd som hjälper oss klara en vinter, så skulle medlen göra mer nytta i form av styrmedel som bidrar till att varaktigt minska energianvändningen, kapa effekttopparna och rusta upp bostadsbeståndet.

Regeringen har tagit ett första steg genom att i budgeten föreslå ett stöd för energieffektivisering av en del av småhusbeståndet. Nu behövs ett långsiktigt styrmedel för energieffektivisering i alla byggnadstyper så motivationen att investera i åtgärder som minskar energianvändningen ökar. Då kan energikostnaderna sänkas för oss alla.

Stoppa framtida energikriser

Att det är rätt väg att gå styrks av att det samhällsekonomiska värdet av välisolerade byggnader är avsevärt mycket högre än förtjänsten för fastighetsägarna. Orsaken är att minskad energianvändning är det mest kostnadseffektiva sättet att öka samhällets tillgång till förnybar energi. Det är mycket dyrare och mer tidskrävande att bygga ut och underhålla ny energiproduktion liksom att utöka distributionskapaciteten.

Vi är alla beroende av ett stabilt och välfungerande energisystem. Varken politiker eller medborgare har råd att avstå från satsningar på energieffektivisering. In- och utvändig isolering av byggnader och dess ventilations- och varmvattensystemen är en viktig pusselbit och försäkring mot framtida energikriser. Vi har ingen tid att förlora.

Nämnda personer

Ola Månsson

vd Installatörsföretagen

Lotta Bångens

Vd Energieffektiviseringsföretagen

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00