Debatt

Friare hyressättning krävs för en mer rättvis bostadsmarknad

En friare hyressättning kommer inte bara att adressera bristen på bostäder, utan också bidra till en mer dynamisk och flexibel bostadsmarknad. Det menar Nicklas Gretzer, fritidspolitiker Moderaterna Göteborg.

<div>I Stockholm kan den som vill bo i stadens mer attraktiva delar få vänta i flera decennier på hyreskontrakt.</div>
I Stockholm kan den som vill bo i stadens mer attraktiva delar få vänta i flera decennier på hyreskontrakt.
Foto: Ali Lorestani/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Under förra helgen antogs min motion om ”Fri hyressättning i nyproduktion”, som bygger på förslagen i SOU 2021:50, vid Moderata samlingspartiets stämma i Umeå. Detta markerar en viktig punkt i Moderaternas vidare arbete mot en mer rättvis och effektiv bostadsmarknad.

Ny remissrunda stundar

Moderaterna är medvetna om att detta är en betydande förändring, och det är just därför det är så viktigt att Tidöpartierna nu fortsätter arbeta tillsammans för att se till att reformen genomförs på rätt sätt. Bostadsbristen är ett allvarligt problem, och vi har nu tagit ett steg mot att adressera det.

Våra samarbetspartier SD, L och KD har alla en viktig roll att spela i detta. Genom att gemensamt släppa ut utredningen på en ny remissrunda, visar vi på en gemensam strävan efter den bästa möjliga lösningen, och en vilja att lyssna och lära av varandra. Men även S och C som tidigare varit öppna för att vi behöver reformera bostadsmarknaden borde ta tillfället i akt och hjälpa till i att få till en bra reform.

Moderaternas syfte är tydligt – vi vill skapa en bostadsmarknad som är öppen, rättvis och redo att möta morgondagens utmaningar. Fri hyressättning vid nyproduktion är en central första del av detta, och öppnar upp för innovation och utveckling på en marknad som länge varit stagnerad. Detta är en reform för framtidens Sverige, ett Sverige där varje individ har möjlighet att hitta ett hem inom rimliga ekonomiska ramar. Det är en reform som inte bara börjar att adressera bristen på bostäder, utan också påbörjar arbetet för en mer dynamisk och flexibel bostadsmarknad.

Ifrågasätt rådande normer

Med antagandet av motionen har vi Moderater nu en fast grund att stå på, och det är dags att rikta blickarna framåt och ta nästa steg i processen. Den färdiga utredningen från 2021 ligger framför oss, och med den möjligheten att relativt snabbt verkställa de förändringar som behövs. Bostadsbristen i städer som Göteborg och Stockholm står som en påminnelse om att gamla lösningar inte längre håller måttet. Kötiden till en lägenhet i Stockholm är i genomsnitt elva år, och kan i attraktiva lägen vara uppemot 30 år. Vi behöver nya idéer, fräscha perspektiv och mod att ifrågasätta rådande normer.

Kötiden till en lägenhet i Stockholm är i genomsnitt elva år, och kan i attraktiva lägen vara uppemot 30 år.

Douglas Thor, MUF:s ordförande, uttrycker besvikelse i Alltinget över partiets ”feghet”. Jag kan förstå frustrationen och jag delar MUF:s uppfattning om att vi på sikt borde införa fri hyressättning i hela beståndet, men jag måste samtidigt framhålla vikten av att ta steg för steg och först fokusera på nyproduktionen.

Nu när Sveriges ledande regeringsparti tydligt tagit ställning ser jag fram emot att vi i samarbete med andra partier kan finjustera, förbättra och se till att alla aspekter tas i beaktande i en kommande ny remissrunda. I slutändan är det det svenska folket, och särskilt de unga, som förtjänar en fungerande och rättvis bostadsmarknad. Låt oss behålla vårt fokus på målet – en fungerande bostadsmarknad – och arbeta tillsammans för att skapa förändring.

Bostadsmarknaden fungerar inte

Detta är ett tillfälle att påverka och att bidra till en bostadsmarknad i en modern och ny riktning, en riktning som möter alla medborgares behov. Låt oss gemensamt ta ansvar och i detta tillfälle arbeta för en framtid där alla har tillgång till ett bra boende.

En sak borde stå klar för oss alla, bostadsmarknaden fungerar dåligt. Nu när det äntligen finns en handlingskraftig majoritet i riksdagen i form av SD, M, KD och L är detta en av de viktigaste långsiktiga reformer för ett starkare Sverige som vi kan genomföra. Låt oss gå vidare med ”Fri hyressättning i nyproduktion”.

Nämnda personer

Douglas Thor

Förbundsordförande Moderata ungdomsförbundet (Muf), ledamot i partistyrelsen (M)
Studerar statistik och nationalekonomi (Uppsala uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00