Blandat intresse för planeringsbonus för småhus

Nu öppnar ansökan för de stöd som ska få kommunerna att planera för fler småhus. Bland kommunerna finns ett intresse för att söka stödet, men effekten ifrågasätts då stödet bara täcker en bråkdel av kostnaden. ”Det gör varken från eller till gällande valet att genomföra planering eller inte”, menar Patrik Larsen, exploateringschef i Skellefteå. 

”Syftet med satsningen är att på detta sätt möta fler människors efterfrågan av bostäder i småhus”, sade infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, när planeringsbonusen för småhus presenterades förra året. Nu öppnar den för ansökan. 
”Syftet med satsningen är att på detta sätt möta fler människors efterfrågan av bostäder i småhus”, sade infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, när planeringsbonusen för småhus presenterades förra året. Nu öppnar den för ansökan. Foto: Fredrik Sandberg / TT
0:000:00