Ygeman backar: Drar tillbaka elnätsförslag

MOTSTÅND. Efter att en samlad opposition protesterat mot regeringens förslag i näringsutskottet tvingas energiminister Anders Ygeman (S) tillbaka till ritbordet. Ambitionen är att lägga fram en ny proposition ”så fort som”.

Under morgondagen planerar energiminister Anders Ygeman (S) att fatta beslut om att dra tillbaka propositionen som skulle sätta ramarna för hur elnätsbolagen skulle kunna nyttja ett tidigare outnyttjat investeringsutrymme som de byggde upp under perioden 2012-2015.

Totalt handlar det om 28 miljarder kronor, som om allt skulle nyttjas, skulle kunna läggas på elnätskonsumenterna. Frågan är dock vilka ramar elnätsföretagen ska ha runt sig. Oppositionen har flera invändningar till det förslag som regeringen lagt fram.

– Jag ska inleda en dialog med riksdagspartierna direkt kring detta, och vill inte avgöra något på förhand. Det viktiga är att de går utöver lagkraven som ställs nu, säger Anders Ygeman till Altinget.

Hur har uppgifterna som framkommit i DN:s granskning påverkat det här ärendet?
– DN har ju gjort en felaktig grundbedömning här. De har inte utgått ifrån att domstolen en gång har givit de här företagen rätt till de här intäktsramarna, och därmed att det finns en stor chans att domstolen återigen kommer att ge dem rätt till de här intäktsramarna. Och att det här rör sig om en engångssak. Har man inte förstått den grunden, så förstår jag att det verkar märkligt för människor. Men vi måste utgå från den verklighet vi har, säger Anders Ygeman och fortsätter:

– Jag tror absolut att DN:s uppmärksamhet kring det här har påverkat riksdagens partier, men samtidigt säger riksdagens partier att de är för att man ska kunna använda de här intäktsramarna i framtiden. Då får jag lita på att det de säger stämmer och att det går att komma framåt i den här frågan. Skulle det visa sig att riksdagens partier återigen skulle ändra sig, då blir det ingen proposition. Då får frågan avgöras i domstol. Men jag ska vara tydlig med att säga att alla riksdagspartier säger att de är för att göra de här förändringarna och att de vill vara med att bidra till det. Men att de har olika punkter där de vill justera initiativet.

Hur ser du på kritiken från bland annat utskottsordföranden Lars Hjälmered(M) om att förankringen av förslaget i riksdagen har varit bristfällig?
– Moderaterna har haft full information under hela tiden som den här processen har pågått. De har också hela tiden sagt sig vilja stödja propositionen. De har inte fått ta del av propositionen i detalj i förväg men de har krävt den här propositionen i riksdagen genom ett tillkännagivande. De har fått information under gången, både av oss och av företagen. Det finns ingen information som M inte haft i den här frågan.
Du köper inte deras kritik om att det skulle vara dålig förankring?
– Nej.
Kommer elnätsbolagen fortsatt att följa sin del av överenskommelsen?
– Det får du fråga elnätsbolagen om.
Men du har inte fått några signaler om något annat?
– Nej… Men jag har svårt att se att de skulle stå bakom allt de har sagt i sin del av det gemensamma initiativet om riksdagspartierna inte håller sin del.

Rättelse: I den ursprungliga versionen av artikeln stod det felaktigt att ”elnätsbolagen skulle kunna nyttja det outnyttjade intäktsöverskott”. Uppgiften har korrigerats.

Beslutskedja: Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

27/3
2020
4/5
2020
20/8
2020
8/10
2020
13/10
2020
15/10
2020

Forrige artikel Överblick: Ivo-dom om Överblick: Ivo-dom om "Lilla hjärtat" och intern konflikt i L Næste artikel KU-ledamot med i kommunal budgetkupp KU-ledamot med i kommunal budgetkupp