Visumregister får användas för att hindra brott

RÄTTSVÄSEN. Polisen ska få användas EU:s visumregister för att förebygga och utreda terrorism och andra grova brott. Det blir följden av de lagändringar som en bred majoritet i riksdagen nu har godkänt.

Enligt ett tidigare EU-beslut öppnas viseringssystemet, Vis, för Europol och ländernas brottsbekämpande myndigheter. Riksdagen gav redan 2008 klartecken till att Sverige ansluter sig till dessa regler. Det beslut som riksdagen nu har fattat innebär lagändringar som behövs för att tillämpa reglerna i praktiken. De nya reglerna ska träda i kraft den 1 juli.

Beslutet som följer på förslaget från S- och MP-regeringen innebär att Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen får tillgång till uppgifter i EU:s viseringsregister. Den myndighet som vill få ut uppgifter får vända sig till en avdelning på Polismyndigheten som genomför själva sökningen och om den leder till en träff förs uppgifterna över till den som har begärt sökningen.

Hindra och utreda

En förutsättning för att hämta uppgifter ur databasen är att det i ett enskilt fall finns skäl att anta att uppgifterna på ett väsentligt sätt kan att bidra till att förebygga, hindra, upptäcka eller utreda terroristbrott eller andra grova brott.

Det handlar om uppgifter som namn, medborgarskap, fingeravtryck, bostad, foto och resvägar. Dessutom kan myndigheterna få ut uppgifter om vem som har bjudit in en person eller som står för uppehälle under vistelsen i landet.

Brett stöd

I riksdagen finns ett klart stöd för de nya reglerna. Vänsterpartiet vill dock att kraven för att myndigheterna ska få hämta uppgifter ur databasen ska sättas högre. Det bör finnas särskilda skäl att anta att en sökning kan bidra till att hindra eller lösa brott, enligt partiet.

– ­Det ger en högre rättssäkerhet och hindrar rutinmässiga sökningar, sade Torbjörn Björlund (V).

Vänsterpartiet var dock ensamma om det kravet och förslaget röstades ner. Samma sak hände med Folkpartiets förslag på en redovisning av det undantag som gör att uppgifter ur Vis kan lämnas vidare till ett land utanför EU.

FP vill att riksdagen ska få en redovisning över tillämpningen av regeln, bland annat över vilka länder som har tagit emot informationen – en redovisning som i möjligaste mån ska vara offentlig.

 

Forrige artikel Lättare ta del av offentlig information Næste artikel Klartecken för styrka till Mali

"Begränsa antalet passagerare och minska trängseln i kollektivtrafiken"

UPPMANING. Under dagens pressträff med socialministern och Folkhälsomyndigheten kom ytterligare uppmaningar för att minska smittspridning. Stanna hemma i påsk, undvik rusningstrafik och trängsel i kollektivtrafiken samt skjut på idrottsarrangemang – även de som innefattar färre än 50 personer.