Debatt

Vargarna blir fler – trots att riksdagsmajoritet vill minska stammen

Hur länge ska myndigheterna få obstruera mot politiska beslut? När tänker riksdagen klargöra för myndigheterna att demokratiskt fattade beslut i riksdagen ska genomföras? Det frågar Peter Eriksson, Svenska jägareförbundet.

I vinter tillåts licensjakt på 33 vargar. Antalet kommer inte leda till att stammen minskar eller att människorna känner sig delaktiga i förvaltningen, skriver debattören.
I vinter tillåts licensjakt på 33 vargar. Antalet kommer inte leda till att stammen minskar eller att människorna känner sig delaktiga i förvaltningen, skriver debattören.Foto: Henrik Skolt/NTB scanpix/TT
Peter Eriksson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Att vargförvaltningen misslyckats med i stort sett alla mål och ambitioner är numera ett otvivelaktigt faktum.

Men det är långt ifrån alla som insett att en stor majoritet i riksdagen vill att vargstammen ska hållas på en låg nivå – eftersom den inverkar på människornas möjlighet till trygghet, aktivt friluftsliv, jakt, livsmedelsförsörjning och tamdjurshållning. Politikerna vill alltså ha en avsevärt mindre stam än i dag.

Trots detta saknas ens det minsta möjliga tecken på att vargförvaltningen är på väg i den riktningen, fastän riksdagen beslutade detta 2013. I åtta år har myndigheterna missat målen som de folkvalda klubbade igenom. Exempelvis att:

  • rovdjursförvaltningen ska regionaliseras ytterligare.
  • när ett förvaltningsområde har nått miniminivån för en art bör delegering av beslut om licensjakt efter den arten kunna ske utan begränsning till länsstyrelserna i området.
  • tamdjurshållning inte påtagligt ska försvåras av rovdjuren.
  • socioekonomisk hänsyn ska tas (det vill säga hänsyn till människornas liv och verksamhet).
  • vargens referensvärde ska vara 170–270 individer – inte 300.
  • vargstammens koncentration minskas där den är som tätast.

Stort misslyckande

Misslyckandet kan knappast bli större, varken för vargförvaltningen eller tilltron till den politiska makten.

Vi har alltså ett riksdagsbeslut som slår fast hur rovdjursförvaltningen ska skötas. Men detta har inte förverkligats och vargstammen har tillåtits öka. Åtta år efter beslutet är det fortfarande en stor riksdagsmajoritet som vill att vargstammen ska vara mindre än den är i dag – och att större hänsyn ska tas till människor och näringar.

Trots detta har Naturvårdsverket – som är ytterst ansvarig för genomförandet av beslutet – inte gett sådana direktiv eller rådgivning att länsstyrelserna vågar fatta beslut som förverkligar det som riksdagen beslutat. Misslyckandet kan knappast bli större, varken för vargförvaltningen eller tilltron till den politiska makten. I vinter tillåts licensjakt på 33 vargar. Antalet kommer inte leda till att stammen minskar, inte att människorna känner sig delaktiga i förvaltningen, inte att koncentrationerna minskar eller att socioekonomisk hänsyns tas.

”Det har gått åtta år”

En ansvarsfull och framgångsrik vargförvaltning måste kunna beakta såväl rovdjur som de människor som tvingas leva med rovdjuret – inte enbart vargen. Det har gått åtta år sedan riksdagsbeslutet fattades. Hur länge ska myndigheterna få obstruera mot politiska beslut? När tänker riksdagen klargöra för myndigheterna att demokratiskt fattade beslut i riksdagen ska genomföras?

 

Under 2021 gjorde Svenska jägareförbundet en enkät till partiernas jaktpolitiska talespersoner i riksdagen. Alla partier svarade. De två gråa är de politiska vildarna. Resultatet är tydligt. En stor majoritet i riksdagen vill minska vargstammens storlek. Men myndigheternas beslut speglar inte åsikterna från Sveriges högsta beslutande organ.
Under 2021 gjorde Svenska jägareförbundet en enkät till partiernas jaktpolitiska talespersoner i riksdagen. Alla partier svarade. De två gråa är de politiska vildarna. 

Resultatet är tydligt. En stor majoritet i riksdagen vill minska vargstammens storlek. Men myndigheternas beslut speglar inte åsikterna från Sveriges högsta beslutande organ.
Foto:


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00