Debatt

V: Det lilla förtroende som fanns för gd:n är förbrukat

Med allt som nu framkommit om Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist, det stora skogsinnehavet, de dolda kontakterna med skogsbranschen och försöken att mörka larmrapporter, finns det egentligen bara ett alternativ. Det skriver Elin Segerlind (V).

”Att en generaldirektör för Skogsstyrelsen inte har kännedom om det akuta läget för våra värdekärnor är båda häpnadsväckande och upprörande.”
”Att en generaldirektör för Skogsstyrelsen inte har kännedom om det akuta läget för våra värdekärnor är båda häpnadsväckande och upprörande.”Foto: Jessica Gow/TT
Elin Segerlind
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen, står som ägare för mer än 700 hektar skog. Själv ser han inget problem med det och regeringen ska enligt Sundqvist själv ha känt till hans stora skogsinnehav redan på förhand.

”Kan vara ett lagbrott”

Att regeringen inte insåg det när de tillsatte honom är lika upprörande som att generaldirektören själv tycks helt oförstående inför de dubbla stolar han sitter på.

2016 tillsattes dåvarande Sveaskogs skogschef som ny generaldirektör för Skogsstyrelsen, efter vad som beskrivs som en svår process. Redan då var Vänsterpartiet kritiska och oroliga för det fokus Skogsstyrelsen skulle ta under en generaldirektör som hade brukande och produktion, inte bevarande, som främsta drivkraft. Att processen att ta fram en ny generaldirektör är svår eller att den är tidskrävande är inte en anledning att ta genvägar. I granskningen som Dagens Nyheter har gjort har det kommit fram att man inför hans tillträde aldrig gjorde någon deklaration över eventuella intressekonflikter eller jäv. Något som borde ha gjorts. Så här i efterhand ser det ut som att det undveks för att regeringen visste att de inte skulle gilla svaret.

Som också framkom i granskningen hos Dagens Nyheter får en offentligt anställd person inte utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet. Detta enligt lagen om offentlig anställning. Sundqvist skogsinnehav, som också ökat kraftigt under hans tid som generaldirektör, kan alltså i samband med hans tjänst vara ett lagbrott. Att regeringen inte insåg det när de tillsatte honom är lika upprörande som att generaldirektören själv nu tycks helt oförstående inför de dubbla stolar han sitter på.

Oförmögen att sätta upp gränser

Granskningen har vidare visat att bristen på opartiskhet sträckte sig längre än till hans eget skogsinnehav. SVT kunde till exempel visa att Sundqvist haft kontakt med skogsbranschens lobbyister, som föreslog att Skogsstyrelsen skulle göra ett utspel mot SVT och dess granskning Slaget om skogen, något som sedan också skedde. Det här visar inte bara på dåligt omdöme utan också att generaldirektören är helt oförmögen att sätta upp gränser gentemot sina gamla vänner på skogsägarsidan.

Undangömd larmrapport

Men det slutar inte där. En rapport som tagits fram som larmar om avverkningsplaner som berör mycket skyddsvärd och hotade skogar har gömts undan. I rapporten skriver tjänstemän på myndigheten att man måste agera mot avverkning av skyddsvärda skogar eftersom de avverkningarna går emot skogs- och miljöpolitiken. Om detta säger sig Herman Sundqvist inte veta något. Att en generaldirektör för Skogsstyrelsen inte har kännedom om det akuta läget för våra värdekärnor är båda häpnadsväckande och upprörande. För är det något generaldirektören för Skogsstyrelsen bör ha koll på är det den aktuella situationen i våra skogar.

Finns bara ett alternativ

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) har kallat generaldirektören till sig. Med allt som nu ligger på bordet, det stora skogsinnehavet, de dolda kontakterna med skogsbranschen och försöken att mörka larmrapporter om avverkningsplaner som berör skyddsvärd skog, finns det egentligen inte mer än ett alternativ. Det lilla förtroende som fanns för generaldirektören är nu en gång för alla förbrukat.

Nämnda personer

Ibrahim Baylan

Tidigare näringsminister (S)
Pol.mag (Umeå universitet, 1999)

Herman Sundqvist

Generaldirektör för Skogsstyrelsen
Jägmästare, Skoglig doktor (Sveriges Lantbruksuniversitet, 1987)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00