Debatt

Utan Arlanda stannar Sverige

Arlanda flygplats är ett strategiskt viktigt nav för hela Sverige. Som landets största internationella flygplats spelar Arlanda en avgörande roll för såväl tillväxt som säkerhet. Men det finns utmaningar som hotar den särställningen. Det skriver företrädare från Arlandaregionen. 

”Effektiva markförbindelser är avgörande för att maximera nyttan av Arlanda flygplats för såväl kringliggande kommuner som regioner”, skriver debattörerna. 
”Effektiva markförbindelser är avgörande för att maximera nyttan av Arlanda flygplats för såväl kringliggande kommuner som regioner”, skriver debattörerna. Foto: Pontus Lundahl/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

För att Sverige ska stå starkt i den globala konkurrensen och inte tappa mark mot våra nordiska grannländer krävs medvetna infrastrukturinvesteringar runt Arlanda. Med ett strategiskt läge mellan Stockholm och Uppsala, i närhet till flygplatsen, är Arlandaregionen en attraktiv plats för expansion.

Fakta

Johan Skog (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna och ordförande i Arlandaregionen

Matilda Hübinette (KNU)
Kommunstyrelsens ordförande i Knivsta kommun

Olov Holst (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun

Mathias Bohman (S)
Kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby

Karl Eklund
Flygplatschef Stockholm Arlanda Airport

Utvecklingspotentialen runt Arlanda finns i våra kommuner och med rätt satsningar från statligt och regionalt håll är vi redo att planera för fler bostäder och verksamhetsområden i attraktiva lägen.

Tillgängligheten måste stärkas

Sveriges tillväxt förutsätter ett effektivt och välfungerande transportsystem. Genom internationella direktlinjer fungerar Arlanda som en kritisk komponent för svenskt näringsliv. Sverige är ett av världens mest exportberoende länder och mycket av exporten bygger på att varor och tjänster kan säljas genom mänskliga möten. Arlandas internationella tillgänglighet ökar under sommaren med 17 nya flyglinjer till bland annat USA och Kanada, men den nationella tillgängligheten till och från flygplatsen behöver stärkas.

I Arlandaregionen ser vi nu med oro på hur flygplatser som Kastrup drar ifrån när behövliga satsningar för flyget uteblir. Vi välkomnar regeringens tillsättande av en Arlandasamordnare och vädjar till regeringen att agera för bättre tillgänglighet till och från Arlanda i höstens infrastrukturproposition.

Sveriges säkerhet kräver redundans

Det säkerhetspolitiska läget kräver både en utveckling av Sveriges militära organisation och en förstärkning av våra transportsystem. Sveriges medlemskap i NATO aktualiserar exempelvis behovet av infrastruktursatsningar för att säkra kopplingen till våra nordiska grannländer.

I dagsläget ser vi dock en avsaknad av effektiva, hållbara kollektivtrafiktransporter till och från flygplatsen.

Infrastrukturen behöver fungera både i fredstid och under höjd beredskap vilket innebär att de sårbarheter som uppvisats den senaste tiden behöver åtgärdas. Signalfel, nedrivna kontaktledningar, växelfel och framför allt urspårningen på Arlandabanan 2023 visar hur skör infrastrukturen runt flygplatsen är. Detta understryker behovet av redundans och robusta marktransporter till och från Arlanda flygplats.

Flyget ställs ofta i fokus för klimatdebatten. Att sluta flyga framhålls ibland som en lösning, men det bortser från att flyget är oumbärligt för snabba och effektiva transporter över långa avstånd. I stället bör vi ta fasta på framsteg och främja flygets hållbara omställning. Branschen jobbar för fossilfritt inrikesflyg 2030, men redan idag går det att flyga på biobränsle och utvecklingen av vätgas och elflyg går snabbt.

En inte obetydlig del av koldioxidutsläppen som förknippas med flyget härrör från marktransporter till och från flygplatser. Om de drygt 18 000 människor som jobbar på Arlanda kan resa hållbart gör det skillnad.

Altingets gratis nyhetsbrev

Saknas kollektivtrafik 

I dagsläget ser vi dock en avsaknad av effektiva, hållbara kollektivtrafiktransporter till och från flygplatsen. Stationsavgiften på Arlanda C utgör ett hinder för resenärer och arbetspendlare eftersom den innebär en hög extraavgift för att ta sig till flygplatsen inom rimlig restid.

För att skapa större tillförlighet, redundans och kortare restider krävs mer kollektivtrafik till Arlanda bland annat genom att förlänga Roslagsbanan till flygplatsen och att förstärka kollektivtrafikkopplingen mellan Märsta station och Arlanda genom exempelvis snabbussar.

Effektiva markförbindelser är avgörande för att maximera nyttan av Arlanda flygplats för såväl kringliggande kommuner som regioner. För att säkra Arlandas konkurrenskraft och möjliggöra ytterligare expansion runt flygplatsen är det avgörande att:

  • Säkra fyrspår på hela sträckan Stockholm-Uppsala och utveckla funktionella resecentrum i Arlandaregionen
  • Förbättra kapaciteten på E4:an till och inom Arlandaregionen, med nya körfält och fullt utbyggda trafikplatser
  • Förlänga Roslagsbanan till Arlanda flygplats
  • Förstärka kopplingen mellan Märsta, Arlanda och kringliggande flygplatsstad genom utbyggd trafikinfrastruktur och en attraktiv kollektivtrafiklösning

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024