Debatt

Upprop: De statliga bidragen till landets folkhögskolor räcker inte till

Det är vår fulla övertygelse att en större ekonomisk investering i folkhögskolan är en långsiktig besparing och leder till färre människor med vårdbehov och färre som hamnar utanför arbetsmarknaden. Det skriver rektorer vid nio folkhögskolor i Jönköpings län.

”Vi står upp för mångfald, vi älskar och ger utrymme för mängder av kulturuttryck.”
”Vi står upp för mångfald, vi älskar och ger utrymme för mängder av kulturuttryck.”Foto: Vilhelm Stokstad/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Patrik Luth
Rektor Sörängens folkhögskola 
Anders Georgsson
Rektor Södra Vätterbygdens folkhögskola 
Ole Busse
Rektor Ädelfors folkhögskola 
Marcus Örebäck
Rektor June folkhögskola 
Annika Freding
Rektor Mullsjö folkhögskola 
Emil Alm
Rektor Värnamo folkhögskola  
Johny Löhbern
Biträdande rektor Jönköpings folkhögskola 
Samuel Klintefelt
Rektor Mariannelunds folkhögskola 
Matilda Senewiratne
Rektor Sommenbygdens folkhögskola 
Erik Ingvarsson
Rektor Braheskolan Visingsö 


Den första folkhögskolan startade i Danmark 1844. Hjärnan bakom folkhögskoleidén var Nikolaj Frederik Severin Grundtvig. Utan att ha någon som helst kunskap kan man dra den felaktiga slutsatsen att folkhögskolan är en mossig företeelse som har spelat ut sin roll. Inget kan vara mer fel. Dels står sig Grundtvigs grundteser väl även i dag, dels förändras folkhögskolan hela tiden, snabbare än många andra skolformer, med och i sin samtid.

Folkhögskolan kan inte överskattas

Folkhögskolorna har alltid legat i framkant när det gäller att fånga upp samhällets behov av utbildningar, de senaste årens vårdutbildningar för att täcka bristen på undersköterskor är bara ett exempel. Grundtvigs revolutionerande grundtes ”människa först – kristen sedan” stämmer, även i överförd betydelse, på folkhögskolans grundvärderingar också i dag.

Människa först, hur vi är, definierar oss och vad vi står för sedan. Bara den bildningstanken är oerhört viktig i samhället, där alltför mycket är polariserat och där schismer och klyftor bara ökar. Folkhögskolans roll och betydelse går inte att underskatta.

Grundtvig slog också ett mycket starkt slag för det ”levande ordet”, som enligt honom blir verkligt först när det används och uttalas. Han förespråkade i samklang med detta ett ”levande utbyte mellan lärare och elever”. Även här är folkhögskolan ett föredöme.

”Inte spelat ut vår roll”

Folkhögskolan har funnits i Sverige sedan 1868 och redan 1876 startades den första folkhögskolan i Jönköpings läns regi. Folkhögskolor har alltså funnits i vårt län i 147 år. Och vi har inte spelat ut vår roll. Vi står upp för mångfald, vi älskar och ger utrymme för mängder av kulturuttryck. Vi vill skapa en demokratisk plats där alla får vara med och påverka utifrån lust och förmåga, och vi utjämnar varje år utbildningsklyftor i samhället.

Alla Sveriges folkhögskolor kan berätta mängder av berättelser om hur människor har hittat sin plats på folkhögskola, där de har tillåtits växa och vara sig själva. Respekten för individen och tilltron till att alla kan om de ges chansen ger rent salutogena effekter. Utan folkhögskola får sannolikt vården ännu mer att göra och antalet människor utanför arbetsmarknaden växer.

I dag, 2023, har många folkhögskolor det mycket tufft. Folkhögskolorna i Jönköpings län, oavsett om de är offentligägda eller drivs som rörelsefolkhögskolor, har relativt sett goda förutsättningar. Även om vi uppskattar att politiken i Region Jönköpings län tror på oss och verkar för oss, så förblir det ändå bara balsam på ett öppet sår.

Risk för nedläggningar

De statliga bidragen räcker inte längre till. Sedan 2015 har värdet för en deltagarvecka, som fördelas av staten via Folkbildningsrådet, stigit med endast 1,8 procent. Totalt – och inte per år. En genomsnittlig svensk folkhögskola bidrar till samhället med cirka 7 000 deltagarveckor per år, eller drygt 180 deltagare. Bara det senaste årets inflation har kraftigt påverkat många folkhögskolor.

Även om vi uppskattar att politiken i Region Jönköpings län tror på oss och verkar för oss, så förblir det ändå bara balsam på ett öppet sår.

Dessutom är det ett känt faktum att de extra resurser som tilldelades folkhögskolorna under 2021 och 2022 har dragits tillbaka. Endast tack vare de extra resurserna klarade sig många folkhögskolor. Risken är stor att flera folkhögskolor måste lägga ner under 2024.

Konsekvenserna av detta är att mycket personal har sagts upp på Sveriges folkhögskolor och färre människor ges möjligheten att få en utbildning, eftersom kurser läggs ner. Det är vår fulla övertygelse att en större ekonomisk investering i folkhögskolan är en långsiktig besparing – färre människor med vårdbehov och färre människor som hamnar utanför arbetsmarknaden. En investering i folkhögskolan är också en investering i demokrati, i mångfald, i mänskliga rättigheter och i en större respekt för medmänniskan och för olikheter. Det är också en stor investering i människors självförtroende, självtillit och förmåga att själva ta makten över sina liv.

Värna folkhögskolan

Vi är alltid öppna för en diskussion om hur vi blir ännu bättre. Dialog är bättre än tystnad. Men vi behöver också starka krafter, även politiska, som talar än högre och starkare för oss. Många människor behöver folkhögskolan, som en plats för bildning, för utbildning, för demokrati och för alla människors lika värde. Värna denna fantastiska skolform. Vi gör så stor skillnad både för individer och för samhällsnyttan. Vi har funnits i över 150 år i Sverige och behövs mer än någonsin.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00