Upprepat krav på att regeringen prövar vattenarbete

VATTEN. Jordbruksverket och kommunerna står fast vid sin uppfattning att regeringen ska ta upp vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsplaner för prövning. Deras krav får fullt stöd från landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Vattenmyndigheternas förslag till ändringar och planer på mer detaljerade konsekvensanalyser räcker inte. Jordbruksverket samt de olika kommunerna anser fortfarande att regeringen ska pröva vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsplaner för de kommande sex årens förvaltning av sjöar, vattendrag, kuster och grundvatten.

Rätt att be om regeringens åsikt

Vattenmyndigheternas planer för vattenförvaltningen är för dyra och går på kollisionskurs med andra samhällsintressen, anser många berörda. Ett antal olika kommuner samt Jordbruksverket har därför begärt att regeringen ska pröva åtgärdsplanerna, en möjlighet som finns i vattenförvaltningsförordningen när förslagen antingen strider mot andra allmänna intressen eller mot annan lagstiftning. Och kravet står alltså fast, även efter att miljö- och energidepartementet har låtit vattenmyndigheterna bemöta kritiken.

Det tycker landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) är helt rätt.

- Jag var väldigt förvånad när jag tillträdde som statsråd och såg att den förra regeringen helt hade avhändat politiken och lagt ut på myndigheter att besluta i en så stor och viktig fråga. Nu är den på det politiska bordet och den ska diskuteras. Vi kommer säkert att komma fram till någon lösning, men som kanske inte ser ut så som förslaget är i dag, säger han till Altinget.

Jordbruksverket skrev i sitt första yttrande att åtgärdsprogrammen saknar realistisk finansiering. I sitt nya yttrande skriver myndigheten att trots vattenmyndigheternas förslag till ändringar kvarstår åtgärdsprogrammens övergripande problem: "att det finns brister i avvägningen mot andra samhällsintressen", det vill säga jordbruket.

Mer statliga pengar behövs

Vad gäller finansieringen skriver Vattenmyndigheten västerhavet, som lyder under Länsstyrelsen i Västra Götalands län, att åtgärdsprogrammens utgångspunkt måste vara vad som behöver göras för att uppnå fungerande ekosystem i och vid våra vatten. För att uppnå det "krävs en utveckling av den svenska lagstiftningen och stärkt finansiering av åtgärdsprogrammet".

Sven-Erik Bucht säger att det till syvende och sist handlar om prioriteringar.

- Man kan tycka att det behöver göras, men man måste han pengar för att göra det. Det är enorma belopp, därför måste det göras politiska avvägningar.

Kan regeringen komma att skjuta till ytterligare anslag?

- Jag ska inte springa före budgetprocessen, men jag vet ju ändå att det är ganska tajt med pengar. Man skakar inte fram en miljard i en handvändning, säger han.

Det är relativt ont om tid för regeringen att hantera frågan. Senast den 22 december i år ska de nya förvaltnings- och åtgärdsprogrammen vara beslutade, enligt EU-direktivet. Regeringen måste alltså säga sitt i god tid dessförinnan.

 

 

Forrige artikel Svalt farväl till vårdnadsbidraget Næste artikel Grönt ljus för förhandlingar med USA Grönt ljus för förhandlingar med USA