Ungdomsförbunden sluter upp inför valet: ”Har ingenting att bråka om”

Ungdomsförbundens kritik mot moderpartierna har avtagit under valåret och till och med det förbund som brukar beskrivas som bråkigast av dem alla har grävt ned stridsyxan. ”Den riktiga politiska diskussionen blir efter valet” säger Luf:s ordförande Romina Pourmokhtari.

Romina Pourmokhtari (Luf) och Tobias Andersson (Ungsvenskarna).
Romina Pourmokhtari (Luf) och Tobias Andersson (Ungsvenskarna). Foto: Henrik Montgomery/TT, Stefan Jerrevång/TT
Miranda Olsson

– Ett ungdomsförbund som bara håller med blir snabbt irrelevant, säger Lisa Nåbo, ordförande för SSU.

I Altingets intervjuer med de politiska ungdomsförbundens ordföranden är det tydligt hur förbunden gärna framhåller sig själva som den unga oppositionen gentemot partiet, en blåslampa – eller en vakthund.

– Vår viktigaste uppgift är att vara en ideologisk vakthund, instämmer Romina Pourmokhtari, ordförande för Liberala ungdomsförbundet, Luf.

Luf är känt som ett av de mer bråkiga ungdomsförbunden, om inte det bråkigaste, och har vid flera tillfällen kritiserat partiet offentligt. Utifrån partiets opinionsläge har Romina Pourmokhtari fått höra att de borde sänka konfliktnivån och hjälpa sitt parti:

– Det finns folk som tycker att vi skjuter oss själva i foten. Men vår fot är liksom inte Liberalerna, säger hon.

Jag kan framföra våra synpunkter i partiet, samtidigt som jag kan ta med mig partiets synpunkter tillbaka.  

Romina Pourmokhtari anser att förbundet i första hand är en liberal organisation, i andra hand Liberalernas ungdomsförbund. Det är partiet som får hantera opinionssiffrorna och det är skillnad på ungdomsförbundet som står till svars för sina medlemmar och partiet som behöver förhålla sig till sina väljare.

I en enkätundersökning bland de politiska ungdomsförbundens medlemmar framgår Luf:s oppositionella inställning tydligt. Samtidigt sticker ett annat ungdomsförbund ut. 61 procent av Ungsvenskarnas medlemmar som har svarat på undersökningen anser att förbundets viktigaste roll är att stödja de beslut som fattats av moderpartiet.