Trots kritiken – Skolverket förslås få ökat statistikansvar

I höstas kritiserades Skolverket för brister i sin statistik. Nu föreslås myndigheten få utökat ansvar och ta över insamlingen av skolinformation från SCB.

Förslaget innebär att Skolverket ska samla in, bearbeta och dela med sig av information på skolområdet. 
Förslaget innebär att Skolverket ska samla in, bearbeta och dela med sig av information på skolområdet. Foto: Andreas Hillergren/TT
Rebecka Prahl

Sedan Statistiska centralbyrån (SCB) och Skolverkets tolkningar av lagstiftning ändrats får statistik om fristående skolor inte lämnas ut, så länge enskilda skolor kan identifieras. På kort sikt har problemet lösts med tidsbegränsade, sekretessbrytande bestämmelser.

Nu har skolinformationsutredningen lämnat över ett delbetänkande till skolminister Lotta Edholm (L) om hur sekretessproblemet i skolan kan lösas.

– För att komma till rätta med systematiska utmaningar i friskolesektorn behövs bättre insyn och transparens. En viktig del i det arbetet är att få en långsiktig lösning på plats som säkerställer att information om skolor finns tillgänglig, säger Edholm i ett pressmeddelande

Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00