Debatt

Trafikverket sparkar i rätt riktning

För varje olyckssiffra i statistiken finns det en människa av kött och blod. Det är rätt av Trafikverket att föreslå en utredning av obligatorisk hjälm när elsparkcykelolyckorna ökat markant. Det skriver Marina Carlsson vid personskadeförbundet RTP och Lars Olov Sjöström, vid Motorförarnas helnykterhetsförbund. 

<div>”Olyckor med elsparkcyklar har ökat kraftigt och incidenter med cykel ligger kvar på en hög nivå”, skriver debattörerna.</div>
”Olyckor med elsparkcyklar har ökat kraftigt och incidenter med cykel ligger kvar på en hög nivå”, skriver debattörerna.
Foto: Pressbilder, Johan Nilsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Våren är på väg i stora delar av landet och med det börjar för många också cykel- och elsparkcykelsäsongen. Tyvärr är det fortfarande vanligt att cykla eller köra elsparkcykel utan hjälm. Medan cirka 50 procent av de vuxna cyklisterna använder hjälm väljer de allra flesta elsparkcyklisterna bort hjälmen. Nu har Trafikverket föreslagit att utreda obligatorisk hjälmanvändning för vuxna.

Altingets gratis nyhetsbrev

Vi ser med oro på att många elsparkcyklister och cyklister skadar sig i trafiken och efterlyser därför tydliga incitament för en bättre säkerhet hos oskyddade trafikanter. Det är allvarligt att många elsparkcyklister får skall- och ansiktsskador i samband med en olycka. Även hos förolyckade cyklister är huvudskador vanliga. Cirka 70 procent av dessa skador beror på att cyklisten kör omkull och då är det inte sällan huvudet som får ta den största smällen. Och med högre hastighet ökar också krafterna som inverkar på huvudet vid en olycka.

Ökning på 35 procent 

Olyckor med elsparkcyklar har ökat kraftigt och incidenter med cykel ligger kvar på en hög nivå. Enligt siffrorna från Transportstyrelsen skadade sig 3 283 elsparkcyklister under 2022 – en ökning på 35 procent. Utöver det är det årligen runt 2 000 allvarliga olyckor med cykel, utan att ett positivt trendbrott är i sikte. Till följd av olycksfallen uppstår större behov av sjukhusvård.

Antalet av dessa patienter har ökat från 3 400 år 2020 till 4 100 ett år senare, och då inkluderar siffrorna inte ökningen av olycksfall under 2022.

Statistiken från Socialstyrelsen visar att fler personer behöver akut eller stationär vård på grund av cykel- eller elsparkcykelolyckor. Antalet av dessa patienter har ökat från 3 400 år 2020 till 4 100 ett år senare, och då inkluderar siffrorna inte ökningen av olycksfall under 2022.

Vi vet att även en lätt hjärnskada kan för vissa leda till långvariga symtom såsom nedsatt koncentrations- och tankeförmåga, ovanlig trötthet, yrsel och huvudvärk. Många av våra medlemmar vittnar om att rehabiliteringsbehoven efter en mild hjärnskada är större än den rehabilitering som patientgruppen har tillgång till. Det har exempelvis kommit fram i vägledande samtal som vi erbjuder våra medlemmar och som är ett komplement till rehabiliteringsmedicinska insatser.

Trafikverket går åt rätt håll

En cykelhjälm minskar enligt dagens kunskapsläge risken för någon skada på huvudet med 50 procent, ansiktsskador med 30 procent, allvarlig hjärnskada med 70 procent och död till följd av hjärnskada med 65 procent. I nuläget finns det få studier om hjälmanvändning vid elsparkcykling, men det är rimligt att anta att hjälmen skyddar cyklister och elsparkcyklister lika bra. Naturligtvis är det också viktigt att alltid vara nykter, oavsett vilket fordon någon framför.

Med anledning av våra erfarenheter, fakta om hjälmens effekt och befintlig olycksfallsstatistik vill vi med eftertryck betona vikten av att skydda huvudet och använda hjälm när vi cyklar eller kör elsparkcykel. Det är ett enkelt och effektivt sätt att förhindra en huvudskada, minska konsekvenserna av skadan eller överleva en svår olycka.

Hjälmanvändningen ligger trots hjälmens stora fördelar på en för låg nivå, särskilt bland elsparkcyklisterna. Trafikverket rekommenderar i sin senaste rapport ”Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037” att utreda hjälmkrav vid användning av cykel, elcykel och elsparkcykel. Vi tycker det är bra att myndigheten initierar en utredning om obligatorisk hjälm vid cykling eftersom det kan göra cyklingen säkrare. Precis som det finns en lag om bilbälte och förbud mot användandet av mobil vid bilkörning. Det handlar helt enkelt om säkerhet och att minska antalet skadade och döda i trafiken.

Bakom varje siffra i olycksstatistiken finns en människa som råkat ut för en skada.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00