Taiwans nya ambassadör: Hoppas regeringen tar kontakt

I en intervju med Altinget berättar Taiwans tillträdande de facto ambassadör i Sverige, Klement Gu, hur han vill fördjupa relationen mellan länderna – utan att provocera Kina. Bland annat hoppas han på direktflyg till Taiwan och kanske en kopp kaffe med såväl ministrar som riksdagsledamöter. 

Klement Gu säger att han mer än gärna skulle träffas över en kopp kaffe, om någon svensk minister kontaktar honom.
Klement Gu säger att han mer än gärna skulle träffas över en kopp kaffe, om någon svensk minister kontaktar honom.Foto: Jojje Olsson / Jessica Gow, TT
Jojje Olsson

Klement Gu har tidigare jobbat vid Taiwans representationskontor i Tyskland och Schweiz i sammanlagt nitton år. Han hoppas att observationer och erfarenheter från denna tid ska komma väl till pass för att fördjupa samarbetet med Sverige, där han från och med november blir stationerad som Taiwans de facto ambassadör.

– I dag kan vi se att det finns en demokratisk och en auktoritär sida i världen. Vi försöker alltid låta våra vänner veta att vi står på frontlinjen mellan demokrati och auktoritarianism, säger Klement Gu och hänvisar till Taiwans närområden där brott mot mänskliga rättigheter och ekonomiska tvångsmetoder hör till vanligheterna.

Vi vill inte försöka ändra på den diplomatiska relationen. Låt oss istället göra så mycket det går under den inofficiella relationen.

Han tar emot i sitt rymliga kontor vid Taiwans utrikesministerium i centrala Taipei. Till min glädje tar han av sig den i Taiwan fortfarande alltid närvarande ansiktsmasken under intervjun, så att vi kan höra varandra ordentligt. 

Det är ett tecken på att Klement Gu är relativt informell och avslappnad. Ett annat sådant tecken är att han tidigt i samtalet drar ett av flera skämt, som går ut på att han i Tyskland brukade säga att Taiwan har många fina sorters te (på engelska: tea), men att den allra finaste av dem alla är demokrati (på tyska: demokratie).

Gärna en kopp kaffe med statsministern

Sedan sommaren år 2018 har Klement Gu varit generaldirektör för den avdelning som planerar utrikesministeriets politik. Han berättar om tre fokuspunkter för den taiwanesiska utrikespolitiken. Till att börja med vill man bevara relationen med de fjorton länder – främst mindre nationer i Latinamerika och Stilla havet – som i dagsläget erkänner Taiwan diplomatiskt. 

Att Sverige liksom majoriteten av världens länder istället har diplomatiska relationer med regeringen i Peking, gör att Klement Gu formellt inte får titeln ambassadör, och att Taiwans de facto ambassad i Stockholm kallas för representationskontor.

Men samtidigt beskriver Klement Gu det som minst lika viktigt för Taiwan att stärka relationen med “likasinnade länder”, alltså demokratier som Sverige.

Detta kan göras avsaknaden av en fullvärdig officiell relation till trots, vilket Klement Gu tycker är viktigt att påpeka:

– Vi vill inte försöka ändra på den diplomatiska relationen. Låt oss istället göra så mycket det går under den inofficiella relationen, säger han.

Han säger sig vara fullt införstådd med att det finns begränsningar för hur den svenska regeringen kan agera, och tänker därför inte ta kontakt med statsministern och fråga om ett möte. Men givetvis, tillägger Klement Gu genast, skulle han mer än gärna träffas över en kopp kaffe om någon svensk minister kontaktar honom. 

Sannolikt är förutsättningarna dock bättre för en kaffe med svenska riksdagsledamöter. Och när det kommer till den privata sektorn ser Klement Gu alla möjligheter till utökat samarbete.

“Meningsfull medverkan” 

En tredje fokuspunkt är vad Klement Gu beskriver som “meningsfull medverkan” i internationella organisationer som Världshälsoorganisationen, Internationella civila luftfartsorganisationen, Interpol och FN:s klimatpanel IPCC:

– Vi försöker inte komma in i varje organisation, utan främst de som är relaterade till folks liv och säkerhet och hälsa och så vidare. I områden som klimat, säkerhet och hälsa.

Han understryker att så kallad meningsfull medverkan innebär att man inte går in och försöker ändra på förhållanden som har med nationell status eller suveränitet att göra. I regel behöver man inte vara en självständig stat för att medverka i dessa organisationer; som exempel påminner Klement Gu om att Röda korset är observatör vid Världshälsoorganisationens årsmöte WHA. 

En sådan observatörsroll är allt Taiwan är ute efter, vilket Klement Gu kallar för en “ödmjuk förfrågan”. Då skulle Taiwan få information automatiskt och utan fördröjning, vilket inte var fallet under Covid-19 eller Sars då landet stängdes ute från viktiga internationella möten. Det innebär samtidigt att Taiwan inte heller effektivt kan förmedla sina egna erfarenheter kring smittsamma sjukdomar till omvärlden. 

Därför önskar Klement Gu upplysa svenska aktörer om att Taiwan i dessa frågor inte är ute efter att provocera genom att utmana frågor om nationell status eller fullvärdigt medlemskap i internationella organisationer. Man vill främst kunna utbyta information i exempelvis hälso- eller miljöfrågor och att det är viktigt att andra demokratiska regeringar förespråkar en sådan inkludering. 

Direktflyg Sverige-Taiwan 

En konkret åtgärd som Klement Gu vill se materialiseras är ett direktflyg mellan Stockholm och Taipei. I dag går flyg från Taipei till sex europeiska städer: London, Amsterdam, Paris, Frankfurt, Wien, Rom och München.

Men inget direktflyg går från Taiwan till Norden, vilket man alltså hoppas ändra på:

– Jag kommer försöka ta kontakt med den del av er regering som sköter den civila flygtrafiken och se vad de tycker om att starta en direktlinje, säger Klement Gu och tillägger att detta sannolikt vore enkelt att åstadkomma om det inte finns några politiska hinder.

Förvisso är flyglinjer mellan olika länder nära relaterat med ekonomiskt samarbete. Och Klement Gu säger att den årliga handeln mellan Taiwan och Sverige bara är 1,2 miljarder dollar, jämfört med 30 miljarder dollar med Schweiz eller 200 miljarder dollar med Tyskland. 

Även om detta vanligtvis är en viktig del av flygbolagens beslut gällande sträckor, så vill Klement Gu höra med Taiwan två största flygbolag China Airlines och EVA Air vad de tycker om idén, givet den potential som han anser finns.

Hopp och förtvivlan 

Efter att Klement Gu accepterade uppdraget att bli Taiwans representant i Sverige så har han besökt det svenska representationskontoret i Taipei, bara för att upptäcka att det står tomt.

Sverige är det enda EU-land som minskat sin officiella närvaro på Taiwan sedan utbrottet av Covid-19. Det har nu inte funnits någon fast svensk representant i Taipei på över två år. Vid sidan av en lokalanställd assistent så har kontoret varit helt obemannat sedan i våras. 

Klement Gu noterar också att Sverige inte visade stöd för Taiwan efter de kinesiska militärövningarna som följde på det amerikanska representanthusets talman Nancy Pelosis besök i augusti, genom att i likhet med flera andra demokratier exempelvis skicka en delegation till landet.

Men han är ändå hoppfull att väl på plats kunna lära känna fler svenska politiker. Han besökte nämligen Sverige redan för 20 år sedan, tillsammans med en taiwanesisk viceminister som samtalade med en svensk viceminister om ekonomi och utrikespolitik.

– Viceministrar borde kunna träffa varandra, varför inte? Kina kommer att protestera, men Folkrepubliken Kina protesterar alltid, säger Klement Gu. 

Samtidigt påminner han återigen om den för taiwanesiska diplomater så fina balansen. Ambitionen är att agera pragmatiskt, och förbättra relationen med värdlandet på ett vis som undviker ökade kinesiska påtryckningar mot dess regering.

Taiwan med i regeringsförklaringen

Efter Altingets intervju med Klement Gu nämnde Ulf Kristersson Taiwan och Kinas hot mot landet i sin regeringsförklaring. Det fick Taiwans utrikesministerium att uttrycka tacksamhet, samt framhålla hur man ser fram emot att samarbeta nära med den nya svenska regeringen.

Förra månaden skrev Altinget närmare om varför en ny svensk regering sannolikt kommer stärka relationen med Taiwan.

Läs också


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00