Debatt

Sverige behöver färre universitet – inte fler

Vi vill att alla universitet förutom Uppsala, Lund, Stockholm, Göteborg, Linköping och Umeå fråntas sin universitetsstatus. Det skriver Lucas Svärd, förbundsordförande för Kristdemokratiska studentförbundet.

Universitetstiteln riskerar att bli just det: bara en titel, skriver debattören. 
Universitetstiteln riskerar att bli just det: bara en titel, skriver debattören. Foto: Veronica Johansson/SvD/TT
Lucas Svärd
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Hälften av Sveriges statliga universitet har erhållit universitetsstatus efter år 1990. Den lavinartade ökningen är inte någon slump – alla utom ett av dessa beslut (Linnéuniversitetet, som bildades ur Växjö universitet) har tagits under socialdemokratiskt styre och universitetsutnämningarna har kommit att användas som ett regionalpolitiskt verktyg.

Kristdemokratiska studentförbundet (KSF) vill att alla universitet förutom sex av dem – Uppsala, Lund, Stockholm, Göteborg, Linköping och Umeå – fråntas sin universitetsstatus. Det kan verka kontroversiellt – men låt oss förklara.

Universitetstiteln urvattnas

När universitetsstatus delas ut till högskolor vart och vartannat år urvattnas innebörden av att vara ett universitet – något som klarlagts föredömligt av Centerstudenter, Liberala studenter och Moderata studenter. Åtgärden motiveras oftast med att högskolan ifråga ska få höjd status, men har snarare inneburit att universitetstiteln överlag har minskat i anseende. ”But if everybody's special, that kind of waters it down”, som Peter Griffin sjunger i tv-serien Family Guy.

Samtidigt har löften om ökade anslag ofta lett till besvikelse: ”Alla tre högskolor som blev universitet 1999 trodde på mer basresurser. Det har det inte blivit”, sa professor Dan Brändström vid Linnéuniversitetet, 2017. Dessutom är det en illusion att ökade anslag skulle vara beroende av universitetstiteln, som kan beslutas fritt av riksdagen.

Att värna om de olika typerna av lärosäten handlar inte om att förespråka en elit, eller att någon typ av lärosäte är bättre än något annat. 

De relevanta frågorna blir i stället: Vad ska ett universitet vara och varför ska vi ha olika typer av lärosäten? Frimodigt förenklat prioriterar ett universitet forskning medan en högskola prioriterar utbildning. Det betyder inte att en högskola är dålig på att forska eller vice versa.

Markant skillnad

Men det Socialdemokraterna förmedlar när man använder universitetstiteln som statushöjande åtgärd är att högskolor likt en naturlag vore sämre än universitet – en sanning som vi inte skriver under på. Lärosäten fokuserar på olika saker och alla behöver inte vara universitet. Tvärtom behövs de olika typerna av lärosäten för att komplettera varandra.

Trots att många lärosäten nu har samma titel finns en markant skillnad mellan de sex universiteten som framställts tidigare och de ”nya” universiteten. De sex universiteten lägger mer resurser på forskning än utbildning på grund- och avancerad nivå medan de nya universiteten har det omvända förhållandet, precis som andra högskolor. Man har alltså gett dem rätt att kalla sig universitet, men i praktiken har de aldrig blivit det.

Vidare anser KSF att akademisk bredd bör vara ett kriterium för att lärosäten ska få erhålla universitetstitel och att de universitet som i dag är tydligt nischade inte ska få behålla sin titel. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) särskiljer dessa två grupper av universitet, där de sex universiteten i vårt förslag ingår i ”stora, breda universitet”, medan de nischade skolorna kallas ”fackinriktade universitet” (varav flera fortfarande kallar sig för ”högskola”). Samma devis gäller här – det beror inte på att de nischade universiteten är sämre på något vis – men de är något annat än vad de breda universiteten är.

Alla har sin plats

Att värna om de olika typerna av lärosäten handlar inte om att förespråka en elit, eller att någon typ av lärosäte är bättre än något annat. Tvärtom handlar det om att alla typer av lärosäten har sin plats – men att de bör hållas separata. Annars riskerar alla deras innehåll att urlakas och universitetstiteln riskerar att bli just det: bara en titel.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00