Debatt

Svantorp (S): M – lyssna på kritiken mot skolmarknaden

REPLIK. Moderaterna säger sig oroas över bristande likvärdighet i skolan, men är inte beredda att göra någonting åt det. De måste lyssna på den omfattande kritik som riktas mot skolmarknaden, skriver Gunilla Svantorp (S).

Man säger sig värna alla barns möjligheter men föreslår nedskärningar på det likvärdighetsbidrag på 6,2 miljarder som regeringen infört. Det hänger inte ihop, skriver debattören. 
Man säger sig värna alla barns möjligheter men föreslår nedskärningar på det likvärdighetsbidrag på 6,2 miljarder som regeringen infört. Det hänger inte ihop, skriver debattören. Foto: Henrik Isaksson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Gunilla Svantorp (S)
Ordförande, utbildningsutskottet


Moderaternas partiledare Ulf Kristersson närde en gång förhoppningen att kunna vara den vuxne i rummet. Kristina Axén Olin (M) verkar inte ens försöka.

När Axén Olin i en debattartikel i Altinget den 28/1 menar att Socialdemokraterna inte vill prata om skolans problem verkar syftet snarare vara att byta samtalsämne. I stället borde hon lyssna på den omfattande kritik mot skolmarknaden som lyfts fram av lärare, skolledare och forskare.

Läs också

Orättvist kösystem

Om Moderaterna vill vara den vuxne i rummet krävs det mer än att hålla för öronen och byta samtalsämne när debatten om skolmarknaden pågår.

Gunilla Svantorp (S)

I sin debattartikel lyfter Axén Olin fram att svensk skola enligt OECD misslyckas med att kompensera för föräldrarnas utbildningsnivå, att ojämlikheten går i arv. Där är vi helt överens, det är ett stort problem.

Men i stället för att vilja ta bort det orättvisa kösystem där skolplatser kan paxas flera år i förväg innan skolstart, vill Moderaterna fortsätta låta friskolekoncernerna skapa sina egna köer för att sortera elever. Vi socialdemokrater vill värna valfriheten i skolan, men då måste den också gälla alla och inte bara några.

Skolmarknaden ökar segregationen

Gunilla Svantorp (S).
Gunilla Svantorp (S). Foto: Caroline Frankesjo

Det är samtidigt märkligt att Axén Olin bygger sin argumentation på OECD, eftersom OECD återkommande under flera års tid pekat på att den svenska skolmarknaden ökar segregationen. OECD:s utbildningschef riktade nyligen ytterligare kritik mot skolmarknaden i en intervju i DN den 13 januari.

Trots att svensk skola är en marknad, så har den inte blivit mer entreprenöriell utan mindre innovativ i jämförelse med andra länder. Detta är inte att förvånas över med tanke på att friskolekoncerner i dag både överkompenseras av skolpengen och får plocka ut vinst, vilket snarare skapar incitament att plocka hem enkel vinst än att vara innovativ.

"Hänger inte ihop"

Moderaterna säger sig också oroas över den bristande likvärdigheten och att för många elever lämnar årskurs 9 utan behörighet, men man verkar inte beredd att göra något åt det i verkligheten.

Man vill prata om kvalitet, men nöjer sig mest med att repetera förslag som den S-ledda regeringen är på väg att genomföra eller redan genomfört. Man säger sig värna alla barns möjligheter men föreslår nedskärningar på det likvärdighetsbidrag på 6,2 miljarder som regeringen infört för att stärka likvärdigheten och kunskapsresultateten i skolan. Det hänger inte ihop.

Krävs mer av M

Ansvaret för införandet av skolmarknaden vilar tungt på Moderaterna. Därför vore det klädsamt om man i stället för att byta samtalsämne kunde svara på varför Sverige som enda land i världen ska fortsätta ha en extrem skolmarknad som skapar skolsegregation, bristande likvärdighet och övervinster.

I stället för att skydda friskolekoncerneras privilegier och vinster, borde Moderaterna nu fråga sig hur skolan som helhet kan bli bättre för barnen.

Om svensk skola ska komma tillrätta med den bristande likvärdigheten och skolsegregationen måste fler partier våga adressera och diskutera skolmarknadens misslyckande. Om Moderaterna vill vara den vuxne i rummet krävs det mer än att hålla för öronen och byta samtalsämne när debatten om skolmarknaden pågår.

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten: 

M: Socialdemokraterna vill inte diskutera skolans problem

I Socialdemokraternas tankar om likvärdighet finns förslag om kvoter, lottning och bussning av barn. I Moderaternas tankar finns i stället förslag om att höja kvalitén i alla skolor och se till så att alla barn lyckas i skolan, skriver Kristina Axén Olin (M).


Nämnda personer

Gunilla Svantorp

Riksdagsledamot (S), trafikpolitisk talesperson
Fil. mag i pedagogik, svenska och statsvetenskap (Karlstads uni., 2011), folkhögskolelärare (Linköpings uni., 2009)

Kristina Axén Olin

Riksdagsledamot (M), andre vice ordförande kulturutskottet, kulturpolitisk talesperson

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00