Svantorp (S): En beredning inom utbildning måste bli nästa steg

DEBATT. Trots att corona tvingat utskotten till nya arbetssätt arbetar vi på så gott vi kan. Men det finns mycket att ta tag i till nästa riksdagsår, bland annat borde en ny utbildningsberedning tillsättas. Det skriver Gunilla Svantorp (S).

Gunilla Svantorp (S)
Riksdagsledamot och ordförande, utbildningsutskottet

 

När detta riksmöte snart är avslutat och jag ser tillbaka på året kan jag konstatera att utbildningsutskottet har arbetat med många olika frågor. Vi har i vanlig ordning hanterat de av ledamöter skrivna motioner inom utbildningsområdet. Dessa grupperas i olika betänkanden som sedan beslutas om i riksdagens kammare. Vi har också hanterat regeringens propositioner, skrivelser och annat.

Lärande resor

Vi har som utskott gjort två gemensamma resor, den ena till Paris där fokus var på OECD och Unescos arbete med utbildning för hållbar utveckling och Pisa. Den andra till Finland för att lära mer om deras arbete med särskilt stöd, jämlikhet, psykisk hälsa och övningsskolor för blivande lärare.

Vid den senare gjordes studiebesök vid grund- och gymnasieskolor och vi fick möjlighet till samtal med Finlands undervisningsminister. Det är värdefullt för oss som utskott att lära tillsammans både vid besök och resor.

Förändrat arbetssätt

Våren har av förklarliga skäl inte blivit som planerad. Corona har tagit väldigt mycket av vår tid och också präglat vad vi hanterat och beslutat. Vi har haft ett gott samarbete över alla partigränser i arbetet med att hantera skyndsamma ärenden.

Efter beslutet om att minska antalet fysiskt närvarande riksdagsledamöter till 55 stycken har utskottsmötena självklart sett annorlunda ut. Flertalet av ledamöterna har deltagit vid mötena via telefon, vilket har sina tekniska och praktiska svårigheter.

Mycket att ta tag i

För nästa riksmöte är såklart förhoppningen att vardagen är tillbaka, om så inte hoppas jag att alla tekniska och formella utmaningar är lösta så att utskottet kan mötas via videolänk och också där diskutera och fatta beslut tillsammans. Ett av många viktiga beslut hoppas jag är det om en forskningsproposition för de kommande fyra åren.

Kommande år vill jag också arbeta för en porrfri skola. Vi är många aktörer som arbetar för att höja medvetenheten om att verkligheten ser ut så att första stället barn möter porrindustrin på är i lågstadieåldern i skolan. Detta är oacceptabelt och vi måste tillsammans arbeta för att skolan blir en porrfri zon.

Ytterligare en förhoppning är att vi kommer i mål med arbetet för att möjliggöra högre studier för studerande på komvux med särskild utbildning (tidigare särvux).

Utbildningsberedning behövs

Förra mandatperioden tillsattes Skolkommissionen. Jag hoppas att vi kommer att hantera det som kom ut av denna på ett sätt som gör att vi beslutar om förändringar i den nationella styrningen av utbildningssektorn. Så att jämlikheten ökar, segregationen minskar, kunskaperna ökar och så att fler kommer att se läraryrket, som det viktigaste yrket av alla.

En utbildningsberedning liknande de vi sett inom försvars- och energiområdet borde bli nästa steg om vi menar allvar med att öka jämlikheten i vårt samhälle. Det är märkligt att vi har riksdagsberedningar av många olika slag där det ses som viktigt att flertalet partier kommer överens för långsiktighetens skull, och att utbildning samtidigt ännu inte setts som ett område som skulle vinna på överenskommelse över alla partigränser.

Utbildning som främsta syfte

Oavsett innehållet i den personliga ryggsäcken ska man kunna vara sitt bästa jag, drömma och planera inför framtiden. Jag vill att vi har en utbildningssektor där alla aktörer i sin portalparagraf har bildning och utbildning som sitt främsta syfte och jag skulle önska att skola och marknad inte längre nämns i samma mening samt att resurser som avsätts till utbildning stannar i verksamheten.

Forrige artikel LR: Dags att glesa ut djungeln av alternativa vägar till läraryrket LR: Dags att glesa ut djungeln av alternativa vägar till läraryrket Næste artikel Företagarna: Bantning av PPM-systemet riskerar svälta företagsfinansiering Företagarna: Bantning av PPM-systemet riskerar svälta företagsfinansiering
Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

ENKÄT. Den rekordhöga ungdomsarbetslösheten kan skapa en förlorad generation unga, mer utanförskap och psykisk ohälsa, enligt partiernas ungdomsförbund. Altinget frågade dem vad som behövs för att minska ungdomsarbetslösheten.