Stora EU-pengar till folkbildningen för stöd till ukrainska flyktingar

ESF-rådet har beviljat en ansökan på 119 miljoner kronor från Folkbildningsrådet för insatser till ukrainska flyktingar. Dessutom får ytterligare två folkhögskolor och sju lokalavdelningar till studieförbund pengar till samma ändamål. ”Det här möjliggör mer verksamhet med en målgrupp som folkbildningen gärna vill jobba med”, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

Ukrainska flyktingar vid Migrationsverket på Jägersro i Malmö. Med de nya ESF-medlen ska folkhögskolor och studieförbund hjälpa flyktingar att komma in på arbetsmarknaden. (Arkivbild)
Ukrainska flyktingar vid Migrationsverket på Jägersro i Malmö. Med de nya ESF-medlen ska folkhögskolor och studieförbund hjälpa flyktingar att komma in på arbetsmarknaden. (Arkivbild) Foto: Johan Nilsson/TT
Anders Gustafsson

Sammanlagt innebär det 260 miljoner kronor till folkbildningens insatser för ukrainska flyktingar. Folkbildningsrådet ansvarar för projektet ”Care of folkbildningen”. Syftet är att folkhögskolor och studieförbund ska hjälpa deltagarna till jobb, samt via utbildning hjälpa dem närmare arbetsmarknaden. I dag ingår 39 folkhögskolor samt 7 studieförbund med 34 avdelningar.

ESF-rådet är den myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet som förvaltar Europeiska socialfonden, som är en av EU:s strukturfonder. 

– Fördelen med ESF-anslagen är att det handlar om ganska fria medel. Styrningen rör främst målgruppen, men det finns i övrigt inga begränsande ramar och då kan man göra mer för varje enskild deltagare, säger Maria Graner till Altinget.

Hon jämför med de 30 miljonerna i budgeten till ”Svenska från dag ett”.

– När det gäller de statliga pengarna till studieförbunden, så har vi på Folkbildningsrådet fått sätta ett regelverk som har gjort att studieförbunden begränsas till kortare studiecirklar. I Svenska från dag ett har målet varit att så många som möjligt ska ta del av verksamheten. Det har ibland funnits en frustration när enskilda motiverade deltagare som har velat delta mycket inte har kunnat göra det, säger Maria Graner.

Folkbildningsrådets ambition är att komma i gång så snabbt som möjligt. De gick ut med en förfrågan i oktober. De som då anmälde sig (se faktaruta) kommer inom kort att kunna ta del av medlen.

– Sedan är det en osäker situation. Hur länge stannar flyktingarna? Men så har det också varit med tidigare flyktinggrupper. Målet nu är att sätta i gång snabbast möjligt, vi hoppas nå många människor. Det här kommer att få stor effekt, bedömer Maria Graner.