Debatt

Stoppa bo-orättvisan, Andreas Carlson

Staten öser miljarder över de som redan äger sitt boende, men ger ingenting till oss hyresgäster. Det är dags att sätta stopp för denna bo-orättvisa, skriver Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder och valledare Ola Palmgren.

Om regeringen inte tar sitt förnuft till fånga kommer det här att spä på de ekonomiska och sociala klyftorna i samhället som redan växt sig allt för stora, skriver debattörerna. 
Om regeringen inte tar sitt förnuft till fånga kommer det här att spä på de ekonomiska och sociala klyftorna i samhället som redan växt sig allt för stora, skriver debattörerna. Foto: Simon Rehnström/SvD/TT
Marie Linder
Ola Palmgren
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Svensk bostadsmarknad befinner sig i kris. Tusentals svenskar drabbas just nu av bostadsbrist, dyra renoveringshyror och kraftigt ökade levnadskostnader. Samtidigt hotas hyresgästerna av att fastighetsägare över hela landet kräver hyreshöjningar på cirka 10 procent. Många oroar sig över hur de ska få ekonomin att gå ihop och vad som ska ryka – är det barnens fritidsaktiviteter, ett mål mat eller boendet? Samtidigt öser staten miljarder över de som redan äger sitt boende, men ger ingenting till oss hyresgäster. Det är dags att sätta stopp för denna bo-orättvisa. 

Det är vi många som tycker. Under året har vi i Hyresgästföreningen kampanjat för att stoppa bo-orättvisan och samlat in över 28 000 namn från människor som håller med oss. En av dem är Hawa, undersköterska och ensamstående trebarnsmamma boende utanför Eskilstuna. När fastighetsägaren nu ska renovera bostadsområdet hon bor i vill de också höja hyran med 50 procent. En annan är Felicia som flyttat till Stockholm för att jobba som kommunikatör och tvingats flytta runt mellan olika dyra andrahandskontrakt på grund av bostadsbristen. En tredje är pensionären Bosse som undrar hur han ska ha råd att bo kvar om hyran höjs med 10 procent.

Renoveringsstödet och investeringsstödet kasseras

Trots att problemen är uppenbara för vem som helst som öppnar sina ögon är politiken på väg från illa till värre. Både renoveringsstödet och investeringsstödet för byggande av hyresrätter med lägre hyror kasseras av den nya regeringen, och hittills lyser andra bostadspolitiska initiativ som skulle kunna förbättra situationen med sin frånvaro.

Om regeringen inte tar sitt förnuft till fånga kommer det här att spä på de ekonomiska och sociala klyftorna i samhället som redan växt sig allt för stora. I vanlig ordning är det inga problem för den med hög inkomst att skaffa en bostad eller klara en ökning av boendekostnaderna. Men för människor med låga eller normala inkomster väntar minskad levnadsstandard och ökad trångboddhet med allt vad det innebär.

Här är våra uppmaningar

Igår lämnade vi över 28 000 underskrifterna mot bo-orättvisan till bostadsminister Andreas Carlson (KD) och riktar följande uppmaningar till honom och regeringen:

  1. Bygg fler bostäder med lägre hyror. Nio av tio svenskar bor redan i en kommun med bostadsbrist och nu ser byggandet ut att närmast halveras under 2023 på grund av det ekonomiska läget. Samtidigt är hyrorna i det som byggs skyhöga – i genomsnitt kostar en nybyggd hyrestrea i Stockholmsregionen cirka 12 000 kronor per månad. Därför måste staten ta ökat ansvar för finansieringen av bostadsbyggandet och införa ett förmånligt bygglån som håller uppe byggandet i svåra ekonomiska tider. Det skapar inte bara nya bostäder för Felicia och tusentals andra, utan också fler jobb på arbetsmarknaden. 
  2. Sätt stopp för fenomenet renovräkning. Hawa är inte ensam om att ställas inför en kraftig hyreshöjning när fastighetsägaren vill rusta upp. 200 000 bostäder behöver fortfarande renoveras de kommande tio åren och för att det inte ska leda till att människor i tvingas flytta måste politiken agera. Vi föreslår därför reformpaketet Renovera Sverige för att sänka hyran för en vanlig hyresgäst med ungefär 1 200 kronor i månaden efter en renovering samtidigt som vi möjliggör energieffektivisering och renovering på svagare marknader och förstärker möjligheten för löpande underhåll av bostäder. 
  3. Rättvisa skatter mellan ägt och hyrt. Under nästa år förväntas statens kostnader för ränteavdraget för de som äger sin bostad öka med cirka 13 miljarder. En välkommen krockkudde för många bostadsägare när räntorna stiger. Men inte en spänn budgeteras för att stötta Bosse och tusentals andra hyresgäster när fastighetsägarna vill höja hyrorna med uppåt 10 procent över hela landet. Dags för en skattereform som skapar rättvisa mellan ägt och hyrt boende.  

Vi och 28 000 andra sätter nu vårt hopp till dig, Andreas Carlson. Bryt den bo-orättvisa som byggts upp under flera decennier, av både borgerliga och rödgröna regeringars missriktade reformer och passivitet. För Hawa, Felicia, Bosse och hundratusentals andra som idag får sina liv begränsade av vår krisande bostadsmarknad.  

Nämnda personer

Andreas Carlson

Infrastruktur- och bostadsminister (KD), ledamot i partistyrelsen
Fristående kurser i kommunikation, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, fristående kurs i juridik, Lunds universitet

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00