Debatt

Stå upp emot Bryssels fiskelobby och värna Europas hotade ekosystem, regeringen

Regeringen har chansen att leda Europa mot friska ekosystem och ett hållbart samhälle. Men det kommer att krävas politiskt mod att stå emot de lobbygrupper som vill försvaga lagstiftningen. Det skriver Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, och Monika Verbeek, Executive Director of Seas at Risk.

Europas våtmarker behöver skyddas, menar debattörerna.
Europas våtmarker behöver skyddas, menar debattörerna.Foto: Robin Haldert/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

EU:s förslag på en ny naturrestaureringslag sätter för första gången juridiskt bindande mål för restaurering av Europas hotade ekosystem som hav, skogar och våtmarker. Och det är bråttom att få lagen på plats. Enligt forskare är det viktigt att agera snabbt för att undvika en total kollaps för den biologiska mångfalden, vilket får allvarliga följder för både jordbruket och för vår hälsa och säkerhet.

Allvarligt läge för Europas hav  

Tyvärr har havets roll för mänsklighetens överlevnad hittills inte fått den uppmärksamhet som krävs, samtidigt som förvaltningen av marina ekosystem och fiskbestånd inte fungerar på grund av ett hårt motstånd från Bryssels starka fiskelobby. Situationen är särskilt allvarlig för Europas hav, där hårt fiske orsakar överutnyttjande av fiskbestånd, förstörda livsmiljöer och bifångster av känsliga arter. I kombination med föroreningar och stigande temperaturer orsakar överfisket stora problem i marina ekosystem, från Östersjön till Medelhavet. Att Sverige inte är något undantag har blivit tydligt under de senaste åren då flera bestånd av torsk och strömming i våra svenska hav i princip har kraschat. 

Den nya lagen om naturrestaurering kräver att minst 20 procent av EU:s havs- och landområden restaureras till 2030, vilket skapar viktiga frizoner för sårbara arter och livsmiljöer. Det skapar förutsättningar för återhämtning och byggande av motståndskraft mot ekologiska katastrofer orsakade av till exempel klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald.  

Sverige agerar bromskloss

Detta gäller havet såväl som skogar, slätter och floder, där årtionden av mänsklig påverkan försvagat ekosystemen. Samtidigt binder dessa ekosystem stora mängder koldioxid och spelar därför en viktig roll när EU:s medlemsstater kämpar för att uppnå målen i Parisavtalet, och i avtalet om att stoppa förlusten av biologisk mångfald från COP15 i Montreal i december. 

Nu stiger oron för att Sveriges ståndpunkt kommer att hindra Europas sista chans att vända trenden för naturkrisen och kollaps av den biologiska mångfalden.

Mot bakgrund av detta har Luxemburg, Frankrike, Belgien, Estland, Slovenien, Italien, Danmark och Tyskland alla höjt sina röster för en stark naturrestaureringslag. Tyvärr har inget sådant stöd kommit från Sverige, utan tvärtom agerar Sverige bromskloss. Nu stiger oron för att Sveriges ståndpunkt kommer att hindra Europas sista chans att vända trenden för naturkrisen och kollaps av den biologiska mångfalden.  

Regeringen har under det svenska ordförandeskapet ett unikt tillfälle att leda Europa mot friska, naturliga ekosystem och ett hållbart samhälle. Det kräver politiskt mod och ledarskap att stå emot de lobbygrupper som vill se en svagare lagstiftning, som exempelvis fiskelobbyn och skogsindustrin, och i stället guida EU mot en stark naturrestaureringslag.   

Skydda naturen

Haven, skogarna och markerna och alla de arter som lever där utgör grunden för säkerhet och välstånd för Europas framtida generationer. Sverige har just nu som ordförandeland i EU ett särskilt ansvar för att skydda naturen genom en stark lagstiftning, ett ansvar som vi hoppas att regeringen tar.

Nämnda personer

Karin Lexén

Generalsekreterare Naturskyddsföreningen

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00