Debatt

SSU och Nåbo måste sluta blunda för verkligheten

SSU och Lisa Nåbo har valt att inte fatta de nödvändiga beslut som krävs för att på allvar möta den nya hotbilden som Sverige står inför, skriver Carl Gustav Pfeiffer, Muf, i en slutreplik.

I dagens värld med ökande hot från autokratiska regimer och diktaturer är Natos kärnvapensamarbete avgörande, skriver debattören.
I dagens värld med ökande hot från autokratiska regimer och diktaturer är Natos kärnvapensamarbete avgörande, skriver debattören.Foto: Olivier Matthys/AFP/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I sin replik försöker SSU:s förbundsordförande Lisa Nåbo att försvara kongressbeslutet om ett fortsatt nej till Nato. Men i stället för att tydligt beskriva hur man kan öka Sveriges försvarsförmåga gör Nåbo ett större antal påståenden om Nato som dels grundar sig på halvsanningar och dels på direkta felaktigheter.

Läs också

Det första påstående som förtjänar närmare granskning är den om risken att Sverige skulle dras in i andra länders konflikter. Det är viktigt att tydliggöra att Nato i huvudsak är en försvarsallians som grundar sig på principen om kollektivt försvar. Det betyder att om ett medlemsland angrips, så förbinder sig övriga medlemmar enligt artikel 5 i fördraget att erbjuda stöd. Dock innebär detta inte automatiskt att alliansen skulle involvera sig i varje konflikt världen över, något som Lisa Nåbo verkar vilja antyda.

Vidare lyfter Nåbo fram påverkansoperationer som en möjlig farhåga med ett Natointräde. Men detta argument står på vacklande grund, särskilt i ljuset av de påverkansattacker som Sverige redan utsätts för i dag. Att avfärda möjligheten till ett svenskt Natomedlemskap i denna kontext vore att kapitulera för de krafter som motsätter sig ett svenskt medlemskap och i förlängningen göra sig själv till en främmande makts ”nyttiga idiot”.

Gemensam avskräckande kapacitet

Det sista påstående som måste bemötas är det om Natos kärnvapenallians. Nåbo ställer sig starkt kritiskt till detta genom att antyda att hela Natosamarbetet bygger på ett ”ömsesidigt hot om att ödelägga mänskligheten” och att inget land överlever en eventuell kärnvapenkonflikt.

Ingen önskar en kärnvapenkonflikt. Dock, i dagens värld med ökande hot från autokratiska regimer och diktaturer, är Natos kärnvapensamarbete avgörande. Det ger medlemsländerna en gemensam avskräckande kapacitet, vilket minskar risken för angrepp och konflikter.

Naturligtvis är det rimligt att framföra saklig kritik mot Natosamarbetet, men med tanke på den nya geopolitiska verkligheten som Sverige står inför i dag, tycks det inte finnas några andra alternativ än ett Natomedlemskap för att effektivt stärka Sveriges försvarsförmåga. Detta konstaterade Socialdemokraternas partiledare och dåvarande statsminister Magdalena Andersson klart och tydligt under en presskonferens den 15 maj 2022 när hon sade: ”när omständigheterna förändras måste vi ta de nödvändiga besluten.” och därmed för första gången öppnade upp för ett svenskt Natomedlemskap.

SSU fattar inte nödvändiga beslut

Men SSU och Lisa Nåbo har valt att inte fatta de nödvändiga beslut som krävs för att på allvar möta den nya hotbilden som Sverige står inför. I stället föreslår man att Sverige bör utveckla bilaterala försvarssamarbeten med andra länder inom EU. Exakt hur detta nu ska se ut och vilken ytterligare effekt detta skulle ha för svensk säkerhet är dock inget SSU kan specificera.

Det blir därmed dags för SSU och Lisa Nåbo att sluta blunda för den nya geopolitiska verkligheten och ställa sig bakom de nödvändiga beslut som krävs för att öka Sveriges försvarsförmåga.

Det innebär med andra ord att ställa sig bakom ett svenskt Nato-medlemskap.

Nämnda personer

Lisa Nåbo

Förbundsordförande SSU
Polis (Södertörns högskola 2022)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00