Sörmland tvistar om fri digital vård

DIGITAL VÅRD. Sörmlands landstingsråd Monica Johansson (S) går med på övriga landstings krav att införa avgift för digitala vårdbesök, men vill behålla avgiftsfriheten för de egna invånarna. Oppositionsrådet Magnus Leivik (M) är kritisk till att man trotsar SKL:s tolkning av lagen.

När Sörmlands landstingsfullmäktige samlade för sista gången före sommaren var den ursprungliga planen att politikerna skulle gå övriga landsting till mötes genom att införa en avgift på den digitala vården.

Men frågan har skjutits på framtiden, eftersom oppositionsparterna Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vård för pengarna begärde återremiss av ärendet. Problemet, enligt oppositionsrådet Magnus Leivik (M) är att majoritetens förslag innebär att landstinget skulle göra skillnad på patienter och patienter. Det vill säga att avgiften för ett digitalt vårdbesök skulle gälla olistade patienter, listade patienter däremot skulle fortsatt få fri primärvård.

– Vi vill ha en djupare juridisk analys av lagligheten av differentierade avgifter, säger Magnus Leivik till Altinget.

Redan gjord

En sådan analys har dessutom Sveriges kommuner och landsting, SKL, redan gjort. Enligt SKL:s bedömning ska kommunallagens likabehandlingsprincip gälla, det vill säga lagen ger inte landstinget möjlighet att göra skillnad på listade och olistade vårdbesök.

Det finns något enstaka landsting som gör skillnad på listade och listade patienter, men ett sådant har ännu aldrig prövats. Agneta Rönn på SKL säger att det i så fall ska ske genom en laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, det vill säga att fullmäktigebeslutet överklagas till förvaltningsrätten.

Monica Johansson, landstingsstyrelsens ordförande i Sörmland, välkomnar en sådan prövning. Hon kallar frågan om differentierade avgifter för "ny och obruten mark" och säger att landstingets egna jurister inte gör samma bedömning som SKL.

– Det är viktigt att få saker och ting prövade. Det måste finnas någon som vågar skjuta ett förslag framför sig, säger hon till Altinget.

Riktad rekommendation

Pressen på Sörmland att införa avgift för digitala vårdbesök har varit hård från landets övriga landsting, genom SKL som tidigare i år tog fram en särskild rekommendation om att digital vård ska vara avgiftsbelagd, minst 100 kronor per besök, en rekommendation helt riktad mot Sörmland.

Enligt SKL finns det starka indikationer på att gratis digital vård helt enkelt blir för tillgänglig, därför behövs en tröskel i form av en avgift. Oron från landets landsting handlar om att fler vårdgivare flyttar till Sörmland och att kostnaderna för utomlänsvård kraftigt kommer att öka när patienterna väljer den app-doktor eller app-sjuksköterska som är gratis, utan att tänka på vilket landsting vårdgivaren finns i. Ett gratis digitalt vårbesök i ett annat landsting kostar hemmalandstinget 650 kronor för ett läkarbesök och 300 kronor för ett besök hos sjuksköterska.

Vill ha kvar avgiftsfritt

– Vi vill följa SKL:s rekommendation och vi vill ha ett gott samarbetsklimat med andra landsting. Men vi vill behålla avgiftsfri vård, både för fysiska och digitala besök, för våra listade patienter. Vi vet att avgiftsfriheten inom primärvården är en reform som slagit väl ut, säger Monica Johansson.

LÄS OCKSÅ: Sörmland böjer sig för SKL

Oppositionens yrkande på återremiss av ärendet innebär att den avgiftsfria digitala vården består ytterligare ett antal månader i Sörmland. Monica Johansson tror att ärendet kan vara klart för beslut först i oktober månad.

– Vi i majoriteten tycker det är bra att avgiftsfriheten kan fortsätta ytterligare ett tag, säger hon.

Viftar bort bedömning

Magnus Leivik är mycket kritisk till hur majoriteten väljer att vifta bort SKL:s bedömning om att differentierade avgifter strider mot kommunallagen, en tolkning som majoriteten i Sörmland har varit väl medveten om en längre tid. 

– Det här är ett dåligt sätt att använda sin makt, säger Magnus Leivik.

Forrige artikel Vårdanalys får ny gd Vårdanalys får ny gd Næste artikel Quiz: juni Quiz: juni
Maktstrid i S i Göteborg inför öppen ridå

Maktstrid i S i Göteborg inför öppen ridå

LOKALT. Ann-Sofie Hermansson (S) är sedan tidigare avsatt som gruppledare. Tidigare ministern Anna Johansson (S) har nu meddelat att hon avgår som ordförande för partidistriktet i Göteborg.