Debatt

Socialdemokraterna vill inte utvisa utländska brottslingar

Oikos SIFO-undersökning visar att till 77 procent av befolkningen vill utvisa utländska som begår grova brott i Sverige regelmässigt, även om det är till länder där Sverige inte kan garantera deras säkerhet. Det enda hindret för en mer kraftfull utvisningspolitik för brottslingar är bristen på politisk vilja, skriver Arvid Hallén, Tankesmedjan Oikos.

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har en genuin ambition att utvisa fler utländska brottslingar, skriver Arvid Hallén, Tankesmedjan Oikos.
Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har en genuin ambition att utvisa fler utländska brottslingar, skriver Arvid Hallén, Tankesmedjan Oikos.Foto: Christine Olsson/TT
Arvid Hallén
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Efter att länge ha varit ett tabubelagt ämne har kopplingen mellan invandringspolitiken och brottsligheten undan för undan blivit allmänt erkänd. I samma takt har svenska folkets missnöje med det slappa regelverket kring utvisningar växt.

Många brottslingar utvisas aldrig

Under augusti har tankesmedjan Oikos låtit SIFO undersöka svenskarnas syn på utvisning av kriminella utlänningar. Resultatet är häpnadsväckande tydligt. Oikos SIFO-undersökning visar att till 77 procent av befolkningen vill utvisa utländska som begår grova brott i Sverige regelmässigt, även om det är till länder där Sverige inte kan garantera deras säkerhet. 

Så ser inte dagens politik ut. Många utländska brottslingar som döms till utvisning utvisas aldrig. Det kan vid en första anblick förefalla märkligt. Förklaringen är att utvisning ofta – kanske till och med oftast – stöter på patrull på grund av verkställighetshinder, alltså att utvisningen inte kan genomföras.

Sådana hinder kan till exempel vara att det pågår oroligheter i utlänningens hemland. Och eftersom åtskilliga utlänningar som begår allvarliga brott tidigare har fått asyl i Sverige, och därför svårligen kan utvisas till sitt hemland, kan de tryggt begå brott utan någon större risk för utvisning.

Av de som anser att kriminella utlänningar ska utvisas även om deras säkerhet inte kan garanteras, menar hela 74 procent att brottslingar ska utvisas också om de har anknytning till Sverige.

Språkkunskaper och anknytning blir hinder

När man bedömer om utvisning ska ske, lägger dagens regelverk stor vikt vid om brottslingen till exempel arbetat i Sverige, lärt sig rudimentär svenska, eller har släktingar i vårt land. 

Oikos SIFO-undersökning visar dock att svenska folket inte tycker att det ska hindra en utvisning. Av de som anser att kriminella utlänningar ska utvisas även om deras säkerhet inte kan garanteras, menar hela 74 procent att brottslingar ska utvisas också om de har anknytning till Sverige.

Utvisa till säkra länder vid verkställighetshinder

Danmark och Storbritannien har redan slutit avtal med säkra länder för att effektivisera sina asylprocesser. Inget hindrar att Sverige med hjälp liknande samarbeten utvisar kriminella utlänningar till ett annat land än deras hemländer, när det finns verkställighetshinder. Det är viktigare att brottslingen utvisas från Sverige, än att han skickas tillbaka just till sitt hemland.  

Inget hindrar heller en mer verklighetsbaserad bedömning av enskilda fall – om den kriminelle utlänningen till exempel semestrat i hemlandet bör det inte finnas något asylrelaterat hinder för att verkställa en utvisning.

Enda hindret är brist på vilja

Det enda hindret för en mer kraftfull utvisningspolitik för brottslingar är bristen på politisk vilja. Socialdemokraterna väljer hellre att låta kriminella utlänningar röra sig fritt på Sveriges gator och torg.

Om undersökningen

Kantar Sifo frågat 1032 personer följande:

Tycker du att utländska medborgare som begår grova brott i Sverige regelmässigt skall utvisas till sina hemländer där Sverige inte kan garantera deras säkerhet eller skall de inte utvisas?

77 procent svarade ja, 10 procent svarade nej och 13 procent svarade vet ej.

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo genom webbintervjuer under perioden 23 augusti - 25 augusti. 

Till skillnad från Socialdemokraterna har högern – Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna – en genuin ambition att utvisa fler utländska brottslingar.

Den 11 september är det val. Då är det du som bestämmer hur Sverige ska styras under de kommande fyra åren.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00