Debatt

Socialdemokraterna har blivit ett enfrågeparti i skolfrågor

Vi har länge väntat på förslag som stärker lärarnas befogenheter att upprätthålla ordningen i klassrummet. Men för Socialdemokraterna är det bara vinstförbud som är av intresse, skriver Patrick Reslow (SD) i en slutreplik. 

När vi ständigt möts av rapporter och signaler om att en stor andel elever inte upplever studiero måste detta tas på största allvar, skriver debattören.
När vi ständigt möts av rapporter och signaler om att en stor andel elever inte upplever studiero måste detta tas på största allvar, skriver debattören.Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix/TT
Patrick Reslow
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det är ett synnerligen anmärkningsvärt uttalande från ett regeringsbärande parti.

När jag i min debattartikel om svårigheterna att nå konsensus i frågor som är viktiga för kunskapsutvecklingen lyfte fram ett antal punkter som borde diskuteras i stället för det eviga tjatet om vinstförbud, hyste jag en viss förhoppning om att diskussionen skulle fokusera på just detta. Men när jag läser repliken från utbildningsutskottets ordförande Gunilla Svantorp (S) kan jag tråkigt nog konstatera att Socialdemokraterna helt enkelt blivit ett enfrågeparti i skolfrågor.

Läs också

Det är bara vinstförbud som är av intresse. Frågor som behovet av ordning och reda i klassrummen, behovet av förstärkt svenskundervisning för att hjälpa elever som har det svårt med språket, skarpare regler för att bekämpa våld, hot och mobbning, nödvändigheten att bredda rekryteringen till läraryrket, återupprättande av bildningsperspektivet och behovet av att stimulera såväl lågpresterande som högpresterande elever viftas alla bort av Gunilla Svantorp med motiveringen att det är ”en oseriös hållning till utbildningspolitik”.

Det är ett synnerligen anmärkningsvärt uttalande från ett regeringsbärande parti.

Bättre studieförutsättningar

Vad som händer på skolan och i klassrummet är enligt Sverigedemokraterna grunden för goda studieresultat. Det finns ett skriande behov av fler behöriga lärare och en tydligare rektorsroll.

När vi dessutom ständigt möts av rapporter och signaler om att en stor andel elever inte upplever studiero måste detta tas på största allvar. Den som inte kan koncentrera sig på lektionerna kan heller inte prestera. Vi vill också se krafttag mot elever som utövar hot och våld mot andra elever eller lärare. Vi har väntat ganska länge nu på förslag som just stärker lärarnas befogenheter att upprätthålla ordningen. Det är de utsatta eleverna och lärarna som ska skyddas, inte förövarna.

Detta må enligt Socialdemokraterna vara ”en oseriös hållning till utbildningspolitik”. För vår del handlar det om att skapa de bästa studieförutsättningarna för eleverna.

Läs tidigare inlägg i debatten

Svantorp (S): SD har en oseriös hållning till utbildningspolitik

Svensk skola lider av uppenbara systemfel som gynnar vinstdrivande friskolor. I stället för att ta del av fakta och kritiken mot skolmarknaden ägnar sig Sverigedemokraterna åt att smutskasta Socialdemokraterna, skriver Gunilla Svantorp (S) i en replik.

"Allt är tydligen friskolornas fel"

Socialdemokraterna är fast i sin egendomliga plakatpolitik om friskolor. Det är viktigare att prata om nödvändiga reformer än att diskutera hur många promille några enskilda friskolor tar ut i vinst, skriver Patrick Reslow (SD).

Nämnda personer

Gunilla Svantorp

Riksdagsledamot (S), trafikpolitisk talesperson
Fil. mag i pedagogik, svenska och statsvetenskap (Karlstads uni., 2011), folkhögskolelärare (Linköpings uni., 2009)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00