"Småföretagarnas riksförbund har missat poängen"

SLUTREPLIK. Det är fler som inte tycker att regeringens förslag om sänkt aktiekapital ska genomföras. Risken ökar för att kriminella kan använda aktiebolag som brottsverktyg, vilket blivit allt vanligare, skriver Tony Haddou (V).

Tony Haddou (V)
Skattepolitisk talesperson


Erik Sjölander från Småföretagarnas riksförbund verkar missat poängen med debatten om aktiekapital.

Fler ser risker

Bland andra Ekobrottsmyndigheten, Svenskt näringsliv, Åklagarmyndigheten och Svensk handel tycker inte att regeringens förslag om sänkt aktiekapital ska genomföras.

De befarar bland annat att risken ökar för att kriminella kan använda aktiebolag som brottsverktyg, vilket blivit allt vanligare.

Många urholkningar

I dag utgör aktiekapitalet ett hinder för att aktiebolagsformen utnyttjas för oseriösa syften eller för att nå skattemässiga fördelar.

Men det handlar inte enbart om aktiekapitalet i sig, utan en rad av minskade kontroller och urholkningar som genomförs över tid. Inte minst vad gäller anonymitet och avsaknaden av personligt ansvar, men också driften utan insyn från någon utomstående aktör.

Saknas personligt ansvar

Erik Sjölander lyfter England som exempel. Det är naturligtvis rimligt att jämföra aktiekapitalet med andra länder. Men hade Erik Sjölander efterforskat mer noggrant så hade han även lyft att länder som har lägre kapitalkrav, eller inget alls, har fler och hårdare krav på huvudmännen än vi har i Sverige. I England så ageras det vid misstänkt kapitalbrist och betalningsansvaret för bolagets åtaganden är personligt.

I Sverige saknas det personliga ansvaret, vilket också gjort bolagsformen attraktiv över tid.

Trygghet för företagare

Vad jag är övertygad om, precis som Erik Sjölander lyfter, är att småföretagare gör så gott de kan. Och om reglerna är obegripliga eller onödigt krångliga, är det naturligtvis en annan diskussion.

Jag träffar gärna Småföretagarna och diskuterar både lösningar och er betydelse för samhällsutvecklingen.

Vår politik för små och medelstora företag handlar om att skapa långsiktighet och goda förutsättningar för tillväxt. Men också trygghet för den enskilda företagaren och för anställda.

Beslutskedja: Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag

14/5
2019
31/7
2019
9/9
2019
11/9
2019
25/9
2019
8/10
2019
21/11
2019
28/11
2019

Forrige artikel Holm: Holm: "Det är nu eller aldrig, Tomas Eneroth" Næste artikel Min doktor: Digital vård är den enda jämlika vården Min doktor: Digital vård är den enda jämlika vården
Glad sommar – på återseende i augusti!

Glad sommar – på återseende i augusti!

SOMMAR. Nu tar Altinget och redaktörerna för alla våra sakpolitiska nyhetsbrev semester. Även den dagliga gratisöverblicken tar paus under sommaren. Vi gör det med en bra känsla i magen och tillförsikt inför framtiden, trots tuffa tider. På återseende i augusti, kära läsare!