Debatt

Slutreplik: Livsmedelsverket behöver ta sig samman

Livsmedelsverkets hållning mot företag inom livsmedelsbranschen främjar inte samarbeten på frivillig grund. Det skriver Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen, i en slutreplik. 

Livsmedelsverket får skarp kritik av Livsmedelsföretagen.
Livsmedelsverket får skarp kritik av Livsmedelsföretagen.Foto: Tim Aro/TT
Björn Hellman
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I en replik på Livsmedelsföretagens debattartikel om styrmedel för en hälsosam livsmedelskonsumtion, skriver Livsmedelsverket att livsmedelsbranschen behöver ta sin del av ansvaret för hälsosamma matvanor. Vi har aldrig påstått något annat, vare sig i debattartikeln eller i något annat sammanhang. Självklart tar branschen sitt ansvar och som Livsmedelsverket mycket väl känner till, så pågår det dagligen ett arbete inom vår bransch med att bidra till sundare matvanor och bättre folkhälsa.

Läs också

Våra frågetecken kvarstår

Vår huvudsakliga kritik av rapporten är att Livsmedelsverket har valt att tolka regeringsuppdragets ”metoder” för att åstadkomma förbättrade matvanor som liktydigt med ”styrmedel”. Detta är en både problematisk och svårbegriplig begränsning och i sin replik bemöter inte verket vår kritik av denna centrala aspekt över huvud taget. Våra frågetecken kvarstår därmed på denna punkt.

Om Livsmedelsverket hade fokuserat sitt arbete på att ta fram fakta och erfarenheter som stöd för arbetet med frivilliga branschöverenskommelser, så hade det varit synnerligen välkommet och väl i linje med regeringsuppdraget som helhet. 

Livsmedelsverket hänvisar också till det pågående arbetet inom samma regeringsuppdrag med att utforma frivilliga branschöverenskommelser för att sänka mängden salt och socker i livsmedel, där Livsmedelsföretagen är en engagerad samarbetspartner. Det är just mot denna bakgrund som vi ifrågasätter inriktningen Livsmedelsverket har valt i sitt arbete med kunskapsunderlaget.

Tveksamt fokus

Om Livsmedelsverket hade fokuserat sitt arbete på att ta fram fakta och erfarenheter som stöd för arbetet med frivilliga branschöverenskommelser, så hade det varit synnerligen välkommet och väl i linje med regeringsuppdraget som helhet. Nu har man i stället valt ett helt annat fokus, vilket är anmärkningsvärt och inte till gagn för att främja samarbeten på frivillig grund.

Vi hoppas att Livsmedelsverket nu tar sig samman och riktar in arbetet som återstår på mer relevanta aspekter som ger ett mervärde och bidrar till branschens arbete med hälsosamma matvanor.

Läs tidigare inlägg i debatten

Livsmedelsverket missar målet i nya socker- och saltrapporten

Livsmedelsverkets rapport ”Styrmedel för en hälsosam livsmedelskonsumtion” har så stora brister att regeringen helt bör bortse från den, det menar bransch- och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen.

Replik: Fler företag behöver bidra till hälsosammare matvanor

Livsmedelsbranschen behöver ta sin del av ansvaret för att bidra till att svenskar äter mer hälsosamt. Det skriver Hanna Dufva, områdeschef Livsmedelsverket, och Åsa Brugård Konde, projektledare Livsmedelsverket.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00