Skuggrapport ska sätta fokus på vikten av brusande älvar

I veckan presenterar Svenska kraftnät sin analys av konsekvenserna för elsystemet när vattenkraften ska förses med moderna miljökrav. Men regeringens perspektiv är för smalt, anser WWF och Naturskyddsföreningen. ”Regeringens uppdrag har ett otroligt ensidigt fokus”, säger WWF:s Gustaf Lind.

"Det finns många immateriella och existentiella värden i fritt strömmande vatten som måste uppmärksammas och beaktas vid exploatering av naturresurser, inte minst vid miljöprövning av vattenkraften." är en av slutsatserna i skuggrapporten som WWF och Naturskyddsföreningen släpper på onsdagen.
"Det finns många immateriella och existentiella värden i fritt strömmande vatten som måste uppmärksammas och beaktas vid exploatering av naturresurser, inte minst vid miljöprövning av vattenkraften." är en av slutsatserna i skuggrapporten som WWF och Naturskyddsföreningen släpper på onsdagen.Foto: Henrik Montgomery/TT
Johanna Alskog

På fredag ska Svenska kraftnät lämna över en rapport om vilka konsekvenser för elsystemet och för elförsörjningen som kan uppstå när vattenkraften förses med moderna miljövillkor. Men miljöorganisationerna WWF och Naturskyddsföreningen anser att uppdraget är alldeles för snävt formulerat och väljer därför att släppa en egen skuggrapport två dagar före Svenska kraftnäts deadline från regeringen.

– Regeringens uppdrag har ett otroligt ensidigt fokus. Uppdraget handlar enbart om elproduktion och reglerförmåga. Vi tycker det är viktigt att visa på helheten, säger WWF:s Gustaf Lind till Altinget om rapporten med den talande titeln ”Porlande bäckar och brusande älvar – värden och nyttor i fritt strömmande vatten”.

Frågetecken kring pausen

Den nationella processen för omprövning av miljövillkoren för landets vattenkraftverk är satt på ett års paus. Än så länge är det osäkert vad regeringen har tänkt sig ska ta vid, vilket Altinget har rapporterat om. Gustaf Lind har två farhågor inför att pausen löper ut.

Läs också

– Det värsta vore om man inte kommer igång med omprövningen igen. Eller att man skruvar reglerna så att det ska leda till ett visst resultat, säger han.

För att uppfylla EU:s vattendirektiv måste Sverige få till stånd miljöprövning och miljöanpassning av vattenkraften nu. Det finns egentligen inget alternativ.

Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskydsföreningen

Kritikerna av pausen anser att det inte finns några konsekvenser av pausen att utvärdera i ett så pass tidigt skede, då domstolarna knappt hunnit komma igång att hantera några mål. Gustaf Linds förhoppning är att regeringen landar i slutsatsen att helt enkelt låta omprövningarna fortsätta, enligt den uppsatta nationella planen.

– Vi hoppas man kör igång igen, att man prövar enligt svensk och EU-rätt och att myndigheterna får gott om resurser, så att vi får vattenkraft med miljötillstånd och att man öppnar upp fler vattendrag, säger han.

Uppfattningen om att de små vattenkraftverken skulle ha någon stor betydelse för elförsörjningen anser Gustaf Lind är överdriven, betydelsen för den biologiska mångfalden av fritt strömmande vatten i fler vattendrag är definitivt större.

– Många mindre kraftverk ger väldigt liten effekt. Diskussionen om de kraftverken måste man fråga sig om det är en symbolkonflikt eller en riktig konflikt, säger han.

Nämnda personer

Gustaf Lind

Generalsekreterare Världsnaturfonden WWF
Doktor i folkrätt (Stockholms uni., 2004)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00