Debatt

Skolbiblioteken är inte bara ett rum med böcker

Att regeringen inte skyndsamt lägger fram förslag på krav gällande skolbibliotek är ett svek mot eleverna. Skolbibliotekens roll i skolan ska inte reduceras till att vara ett rum med böcker, skriver Linnea Lindquist och Jonna Bruce.

”Välfungerande skolbibliotek med kvalificerad och motiverad personal kan skapa kapabla och entusiastiska läsare och informationskompetenta elever.”
”Välfungerande skolbibliotek med kvalificerad och motiverad personal kan skapa kapabla och entusiastiska läsare och informationskompetenta elever.”Foto: Vilhelm Stokstad/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Regeringen lämnade nyligen besked att det inte kommer några skarpa förslag gällande skolbibliotek i vår. Vi beklagar det. Det är allt för många elever som i dagsläget inte har tillgång till sin lagstadgade rätt till skolbibliotekets pedagogiska verksamhet.

Inte bara ett rum med böcker

I debatten har det ifrågasatts om skolbibliotek behövs. Ulla Hamilton som är vd på Friskolornas riksförbund kritiserade utredningen om skolbibliotek i Aftonbladet. Ulla Hamilton menar att ”Det finns många olika typer av lösningar.” Som att man har lättillgängliga böcker i korridoren. Då ser man dem hela tiden, till skillnad från om man har dem i ett specifikt rum.

Hammarkullsskolan är en F-3 skola med drygt 200 elever men trots att skolan är liten har vi ett skolbibliotek med en fackutbildad skolbibliotekarie på heltid. Vår skolbibliotekarie har undervisning varje vecka med alla klasser i informationssökning, litteraturgenrer, hon har bokklubbar och regelbundna boksamtal med alla elever. Klasslärarna har i uppgift att lära barnen att läsa och när eleverna kommit i gång med läsningen behöver skolan ha ett bibliotek med en fackutbildad bibliotekarie som kan lotsa eleverna in i litteraturens värld samt vara ytterligare ett stöd i att rusta eleverna i att bli demokratiska medborgare.

Skolbiblioteket har en central roll i att skapa läskultur på skolan och har dessutom, i allra högsta grad, en pedagogisk funktion.

Skolbibliotekens roll i skolan ska inte reduceras till att vara ett rum med böcker, ytterligare ett klassrum med en lärare eller en plats dit man går för att bara låna böcker. Skolbiblioteket har en central roll i att skapa läskultur på skolan och har dessutom, i allra högsta grad, en pedagogisk funktion.

Ulla Hamilton menar att hårdare krav på bemannade skolbibliotek kan slå hårt mot friskolor. En stor del av all forskning som rör skolbibliotekens effekter på elevers lärande visar att skolbibliotek bemannade med en fackutbildad bibliotekarie gör skillnad. Cecilia Gärdén gjorde en stor forskningsöversikt där hon, baserat på studier, konstaterar att: välfungerande skolbibliotek med kvalificerad och motiverad personal kan skapa kapabla och entusiastiska läsare och informationskompetenta elever. Att regeringen inte skyndsamt lägger fram skarpa förslag på krav gällande skolbibliotek är ett svek mot eleverna.

En ohållbar arbetsbelastning

Svensk skola är avreglerad vilket har fått konsekvensen att lärarnas undervisningstid har ökat sedan usken (undervisningsskyldigheten) försvann. Klasstorlekarna har blivit större och allt färre vill studera till lärare. Det finns liknande problem när det kommer till skolbibliotek. Många skolbibliotekarier har en ohållbar arbetsbelastning med ansvar för flera skolor eller deltidstjänster trots att uppdraget kräver en heltidstjänst. Såväl Sveriges skolbibliotekarier som lärare behöver reglerad arbetsmängd.

Rätta till den ojämlika fördelningen

Vi vill se följande:

  • En gräns på hur många elever och hur många skolor en skolbibliotekarie ska ansvara för.
  • Om det finns en fackutbildad skolbibliotekarie att tillgå får man inte anställa en outbildad.
  • För att få starta en ny skola ska det finnas tillgång till ett skolbibliotek med en fackutbildad skolbibliotekarie.

Nu har skolministern chansen att börja komma till rätta med den ojämlika fördelningen av skolbibliotek i den svenska skolan. Vi förutsätter att hon inom en snar framtid tar den.

Nämnda personer

Lina Axelsson Kihlblom

Tidigare skolminister (S)
Jur. kand (Uppsala uni.)

Linnea Lindquist

Rektor och skoldebattör
Rektor (Stockholms uni. 2016)

Ulla Hamilton

Vd Friskolornas riksförbund
Jur. kand (Uppsala uni., 1984)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00