Skogsinventering överlever inte borgerlig valseger

OMSVÄNGNING. Regeringens landsomfattande nyckelbiotopsinventering kan bli kortlivad – om den ens hinner komma igång. Moderaterna och Centern tänker blåsa av projektet vid en valseger.

Foto: Altinget
Johanna Alskog

Skogsstyrelsen har trampat i farstun sedan i höstas i väntan på startsignal från regeringen för den stora inventeringen av nyckelbiotoper i landets skogar, men regeringspartierna har uppenbara problem att enas kring hur det tioåriga projektet ska läggas upp. Skulle landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och miljöminister Karolina Skog (MP) trots allt lyckas sjösätta projektet innan mandatperioden är slut – så planerar inte Centern och Moderaterna för att lägga fingrarna emellan vid en borgerlig valseger.

C och M backar skogsägarprotester

När miljöminister Karolina Skog (MP) i Altinget gick ut med budgetnyheten om en nationell inventering gav hon Naturskyddsföreningen en del av äran för idén, men även Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har lyft behovet av en inventering. Från skogsägarhåll däremot har det tioåriga projektet mött protester, invändningar som Centern och Moderaterna sluter upp bakom.

– Moderaterna vill att inventeringen av nyckelbiotoper stoppas tills dess att man har sett över metoden och konsekvenserna för enskilda skogsägare. Nyckelbiotoperna innebär i praktiken ett avverkningsförbud eftersom inga certifierade sågverk tar emot timret. Detta slår hårt mot den enskilde skogsägaren och riskerar att leda till en absurd situation där skogsägare som värnar den biologiska mångfalden riskerar en ekonomisk förlust, säger Moderaternas miljöpolitiska talesperson Maria Malmer-Stenergard till Altinget.

Enligt Centerns miljöpolitiska talesperson Kristina Yngwe finns en problematik kring nyckelbiotoperna som gör att det inte är lämpligt att gå vidare med en inventering. Först krävs en samsyn kring hur kunskapen ska hanteras, enligt Yngwe.

LÄS OCKSÅ: Regeringen gör landsomfattande nyckelbiotopsinventering

Den problematik som både Yngwe och Malmer Stenergard pekar på är att marknadens miljöcertifiering är sammankopplad med nyckelbiotopsbegreppet. Det gör att när Skogsstyrelsen avgränsar en nyckelbiotop så blir den praktiska konsekvensen ett avverkningsstopp för skogägaren, då certifieringsreglerna inte tillåter avverkning av nyckelbiotoper.

Nämnda personer

Kristina Yngwe

Vice regionchef LRF Syd
Agronom (Sveriges lantbruksuniversitet, 2010)

Maria Malmer Stenergard

Migrationsminister (M), ledamot i partistyrelsen
Fil. kand i systemvetenskap (Lunds uni., 2002), jur. kand (Uppsala uni., 2008)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00