Skatteverket ser inte att danskt internmomsbesked förändrar något

I ett besked från Danmarks Skatteråd undantas fackförbund från internmoms. Beslutet har gett hopp inom civilsamhället i Sverige, men Skatteverket här ser annorlunda på saken.

Oenigheten om internmomsen fortsätter. Skatterådet i Danmark har gett ett besked som ger fackförbund vissa undantag. Johan Karlsson på Riksidrottsförbundet menar att samma undantag borde kunna ges i Sverige, men till hela civilsamhället. (Arkivbild från Hotell- och restaurangfackets kongress 2022.)
Oenigheten om internmomsen fortsätter. Skatterådet i Danmark har gett ett besked som ger fackförbund vissa undantag. Johan Karlsson på Riksidrottsförbundet menar att samma undantag borde kunna ges i Sverige, men till hela civilsamhället. (Arkivbild från Hotell- och restaurangfackets kongress 2022.)Foto: Fredrik Sandberg/TT
Anders Gustafsson

Skatterådets bindande svar från den 21 februari handlar om att danska fackförbund ska kunna slippa internmomsen för lönebokföring, administrativ hjälp och bokföring.

Detta togs upp under ett webbinarium om internmomsen som PWC anordnade på torsdagen, inför att regeringens proposition om en ny momslag ska beslutas i riksdagen i april. Skatterådets beslut har, sedan det fattades, mejlats mellan olika civilsamhällesorganisationer i Sverige. Det har väckt förhoppningar om att detta skulle kunna öppna för en generösare tolkning av EU-reglerna på området.

För om Danmark kan, varför kan inte Sverige? Några bedömare har hänvisat till Kammarrättens beslut gällande Medborgarskolan, som Altinget skrev om i höstas.

Kerstin Alvesson, rättslig expert på Skatteverkets rättsavdelning säger till Altinget att Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) föregångare Regeringsrätten meddelade dom redan 2001 som rörde fackförbund i Sverige.

– Sveriges första HFD-dom gällande internmomsen gällde fackförbund. Men Medborgarskolan är inget fackförbund, man kan inte dra den parallellen, säger Kerstin Alvesson till Altinget.

Kerstin Alvesson säger att Sverige och Danmark har en likartad syn på frågan, tvärtemot vad flera av civilsamhällesaktörerna framför i debatten.

– Det är samma fem kriterier som ska vara uppfyllda, vad vi kan utläsa av den danska Skattemyndighetens dokument.

Johan Karlsson, skattejurist på Riksidrottsförbundet, ställer sig frågande till det resonemanget.

Altinget logoCivilsamhälle
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget civilsamhälle får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.