Shekarabi: "Sjukförsäkringen har fått orimliga effekter"

INTERVJU. Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) välkomnar förslag på stärkt rehabilitering och lägre krav på omställning till arbete för sjukskrivna. Trots omfattande kritik mot Försäkringskassans ärendehanteringar försvarar Shekarabi myndigheten.

Foto: Marie Lundahl/Altinget
Marie Lundahl

De lagar som trädde ikraft 2008 tog bort all hänsyn till ålder och det har föranlett kritik. Därför kommer det här förslaget vara intressant för regeringen att titta på.

Ardalan Shekarabi (S)
Socialförsäkringsminister.
Fakta
Utredningen föreslår bland annat följande:

• Bedömningen av arbetsförmågan mot en bredare arbetsmarknad ska göras mot angivet normalt förekommande arbete.

• Personer som är mellan 62 och 65 år ska alltid få sin arbetsförmåga bedömd mot arbete hos arbetsgivaren, oavsett hur länge de har haft nedsatt arbetsförmåga.

• Undantagen från att arbetsförmågan ska bedömas mot en bredare arbetsmarknad utvidgas.

• Det ska bli lättare att beviljas rehabiliteringsersättning för att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering.

Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande senast den 30 april 2020.

Källa: Regeringen.se

I fredags överlämnade utredare Claes Jansson delbetänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring" SOU 2020:6 till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S).

Som Altinget tidigare rapporterat betonar Jansson att en ny lagstiftning behövs.

– Sjukförsäkringen behöver få en ökad legitimitet. Många litar inte på sjukförsäkringarna och tycker att de blir orättvist bedömda, sa han till Altinget i förra veckan.

Altinget logoVård och Hälsa
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget vård och hälsa får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00