Debatt

SD-politiker: Stoppa stöldligorna med fler trafikpoliser

DEBATT. Satsningar måste göras på trafikpolisen för att hantera de internationella stöldligornas verksamhet. Med fler poliser och skärpta straff störs den brottsliga verksamheten påtagligt, skriver tre riksdagsledamöter från SD. 

Thomas Morell (SD), Jimmy Ståhl (SD) och Patrik Jönsson (SD).
Thomas Morell (SD), Jimmy Ståhl (SD) och Patrik Jönsson (SD). Foto: Riksdagen
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Thomas Morell (SD)
Ledamot i trafikutskottet
Jimmy Ståhl (SD)
Ledamot i trafikutskottet
Patrik Jönsson (SD)
Ledamot i trafikutskottet


Förra veckan genomfördes ett seminarium i riksdagen och temat var de internationella stöldligorna. Föreläsarna redovisade konsekvenserna av de internationella stöldligornas framfart i Sverige och det var skrämmande siffror – varje år ersätter försäkringsbolagen gods för närmare tre miljarder kronor.

En hissnande summa pengar som försäkringskollektivet får betala, det vill säga du och jag. Det är direkt provocerande när regeringen uppenbarligen inte förstår hur den kriminella verksamheten är organiserad och hur enkelt de kriminella kan operera i Sverige.

Förlorat greppet

I den senaste partiledardebatten påtalades att regeringen förlorat greppet över de kriminellas framfart i samhället. Vi kan konstatera att situationen är värre än så, regeringen förstår inte ens vad det är de ska greppa.

Sverigedemokraterna och vi som enskilda politiker har varit engagerade och drivit dessa frågor det senaste decenniet och åtskilliga gånger påtalat hur den brottsliga verksamheten fungerar och är uppbyggd.

I den senaste partiledardebatten påtalades att regeringen förlorat greppet över de kriminellas framfart i samhället. Vi kan konstatera att situationen är värre än så, regeringen förstår inte ens vad det är de ska greppa.

Att satsa på en fungerande vägkontroll innebär en direkt ekonomisk vinst för oss alla. Lägg därtill den ökade tryggheten medborgarna känner när kriminell verksamhet minskas.

Lucka i lagstiftningen

Det är dessvärre inte förrän nu som resterande partier har fått upp ögonen för problematiken. Nu diskuterades det om att stärka upp tullen och ge myndigheten utökade befogenheter för att komma åt de internationella stöldligorna, vilket är glädjande.

I dagsläget är det nämligen inte möjligt för tullverket att stoppa utförsel av stöldgods, ty regelverket medger inte det. Tullen måste därför tillkalla polis för att kunna stoppa transporten och kan inte polisen komma är det bara att låta transporten åka vidare. En lucka i lagstiftningen som givetvis utnyttjas av de kriminella.

Men, att enbart ge tullen ökade befogenheter räcker inte även om en sådan åtgärd givetvis är välkommen. Tullen kan egentligen bara agera när de upptäcker utförsel av stöldgods, men för att störa de kriminellas verksamhet inom landet måste det tillföras andra resurser.

Polisiär närvaro

För att störa ut den kriminella verksamheten måste vi satsa på ökad polisiär närvaro i trafikmiljön. Dels för att kriminella förflyttar sig med någon form av motorfordon, men också för att polisiär närvaro är ett effektivt sätt att trycka tillbaka de kriminellas aktiviteter.

En duktig trafikpolis med några års erfarenhet kan på långt håll identifiera ett fordon som nyttjas av kriminella och erfarenheten hos dessa tjänstemän ger polisen ett övertag då de har god kännedom om de kriminellas rörelsemönster. En väl fungerande trafikpolis är således ett utomordentligt effektivt verktyg för att bekämpa kriminalitet på våra vägar.

Kriminalitet ska vara svårt

För att komma tillrätta med de internationella stöldligornas omfattande verksamhet måste satsningar göras på trafikpolisen, vilket är ett av Sverigedemokraternas prioriterade områden. Med fler poliser och skärpta straff störs den brottsliga verksamheten påtagligt. Upptäcktsrisken ska vara så stor att kalkylen inte går ihop för brottslingarna. Det ska helt enkelt vara svårt att ägna sig åt kriminalitet.

Nämnda personer

Jimmy Ståhl

Riksdagsledamot (SD)
Gymnasieutbildning

Patrik Jönsson

Riksdagsledamot (SD)
Gymnasieutbildning

Thomas Morell

Riksdagsledamot (SD), vice ordförande i trafikutskottet, trafikpolitisk talesperson
Ingenjör

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget