Debatt

Saco och TCO: Att försvaga anställningsskyddet är inte lösningen

REPLIK. Vi delar bilden av att den aktiva arbetsmarknadspolitiken behöver reformeras. Det är därför med viss förvåning vi ser att Gulan Avci (L) utmålar de fackliga organisationerna som motståndare mot reformer. Det skriver representanter för Saco och TCO.

Vi delar bilden av att den aktiva arbetsmarknadspolitiken behöver reformeras. Arbetslösa måste ges förutsättningar att stärka sin kompetens eller omskola sig till bristyrken, skriver debattörerna.
Vi delar bilden av att den aktiva arbetsmarknadspolitiken behöver reformeras. Arbetslösa måste ges förutsättningar att stärka sin kompetens eller omskola sig till bristyrken, skriver debattörerna.Foto: Johan Nilsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Lena Granqvist
Samhällspolitisk chef, Saco
Samuel Engblom
Samhällspolitisk chef, TCO


Mycket har gjorts och mer behöver göras för att möta coronapandemins effekter på arbetsmarknaden och skapa förutsättningar för jobb och tillväxt i framtiden. Men att på politisk väg försvaga anställningsskyddet eller genomföra illa underbyggda förändringar i den aktiva arbetsmarknadspolitiken kommer inte att hjälpa människor tillbaka i arbete eller säkra företagens och välfärdens kompetensbehov.

Utmålas som motståndare

På Altingets debattsida skriver Gulan Avci (L) om flera av de kloka och nödvändiga insatser som bland annat Liberalerna har medverkat till sedan coronapandemins början. De fackliga organisationerna har välkomnat regeringens och riksdagens handlingskraft och aktivt deltagit i arbetet med att ta fram så verkningsfulla åtgärder som möjligt.

Läs också

Att försvaga anställningsskyddet är heller inte något effektivt sätt att underlätta för personer med en svag ställning på arbetsmarknaden.

Lena Granqvist och Samuel Engblom, Saco och TCO

Gulan Avci är en av de politiker som vi har haft mycket kontakt med. Det är därför med viss förvåning som vi ser att hon i sin artikel utmålar de fackliga organisationerna som motståndare mot reformer.

Våra förslag

Vi delar helt bilden av att den aktiva arbetsmarknadspolitiken behöver reformeras. Den fungerar inte tillräckligt bra i dag. De tre fackliga centralorganisationerna har för regeringen och samarbetspartierna presenterat konkreta förslag som syftar till att ge arbetslösa bättre förutsättningar att stärka sin kompetens eller omskola sig till bristyrken.

Ett av förslagen är att utöka Arbetsförmedlingens möjligheter att anvisa arbetslösa som är behöriga till studier inom det reguljära utbildningssystemet som en arbetsmarknadsutbildning, med en bibehållen arbetsmarknadspolitisk ersättning. Något som Sacos och TCO:s medlemsgrupper skulle ha stor nytta av.

Nej till obligatorisk a-kassa

Vad gäller arbetslöshetsförsäkringen så har vi välkomnat förslaget att den ska baseras på inkomster och på det viset till exempel omfatta fler som arbetat på korta visstidsanställningar. Att göra a-kassan obligatorisk skulle dock inte lösa något av de problem som finns i försäkringen i dag varför vi har avvisat det förslaget.

Vidare måste a-kassan vara tillräckligt bra för att garantera individens trygghet. Det höjda taket har därför varit viktigt och måste ligga kvar, inte minst för de TCO- och Saco-förbundsmedlemmar som annars bara skulle få 40-50 procent av sin tidigare inkomst om det blir arbetslösa.

Inget effektivt sätt

Vad gäller arbetsrätten så är det något som de fackliga organisationerna kontinuerligt bidrar till att utveckla. Våra förbund gör det genom att med sina motparter teckna kollektivavtal där reglerna anpassas till olika branschers verklighet. Därför har vi avvisat att på politisk väg göra stora ingrepp i grundläggande delar av anställningsskyddet. Nyligen har avtal tecknats i den kommunala sektorn och förhandlingar pågår i den privata.

Att försvaga anställningsskyddet är heller inte något effektivt sätt att underlätta för personer med en svag ställning på arbetsmarknaden. Las-utredningens egen genomgång av forskningen visar att fler undantag från turordningsreglerna inte leder till fler jobb och inte heller gör det lättare för långtidsarbetslösa eller lågutbildade att få jobb.

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten: 

Avci (L): Fackliga röster höjs – vill stoppa viktiga reformer i januariavtalet

Liberala reformer krävs för att minska arbetslösheten och motverka långtidsarbetslöshet. Genom modernisering av arbetsrätten och reformering av förmedlingsverksamheten kan vi ta ansvar över situationen, skriver Gulan Avci (L).


Nämnda personer

Gulan Avci

Partisekreterare Liberalerna, riksdagsledamot, ledamot i partistyrelsen
Studier i statsvetenskap och religionsvetenskap

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget