Så blir bostadspolitiken med en högerregering

Förenklade regler, ökat småhusbyggande och fortsatt slopat investeringsstöd – det kan bli inriktningen på bostadspolitiken under nästa mandatperiod om valresultatet står sig och högerpartierna bildar regering. 

Om högerpartierna tar plats i regeringen kan bostadspolitiken komma att få en annan inriktning. 
Om högerpartierna tar plats i regeringen kan bostadspolitiken komma att få en annan inriktning.  Foto: TT
Louise Carlsson-Örning

Det ser just nu ut att bli högerpartierna som på ett eller annat sätt kommer bilda regering. 

Lyssnar man till det partierna i högerblocket hittills lyft fram kommer det för bostadspolitiken innebära ett ökat fokus på småhusbyggande, på att förenkla reglerna för byggande och på att snabba upp tillstånd och planprocesserna. 

– Det är inte så mycket som vi skulle behöva släppa på eftersom vi stått så mycket på samma sida i debatterna tidigare. Jag har svårt att se att vi kommer behöva kompromissa. Det är nog mer en fråga om vad vi ska prioritera först, säger Sverigedemokraternas bostadspolitiska talesperson Mikael Eskilandersson (SD). 

Allt är uppe till förhandling

Med en regering som på ett eller annat sätt utgörs av M, KD, L och SD kommer troligtvis även det andra amorteringskravet att försvinna, helt eller tillfälligt. Moderaterna har inte velat ta bort kravet som både SD, KD och L velat slopa. Men i slutspurten av valrörelsen anslöt sig även Moderaterna till övriga partier och la fram ett förslag om att kravet slopas under sex månader för att underlätta för hushållen. 

En fråga där partierna dock tycker olika är frågan om marknadshyror eller fri hyressättning i nybyggnation där SD varit enda partiet i blocket som varit starkt emot. 

Är ni redo att förhandla om det?