Debatt

S-ledamöter: Höj åldersgränsen för CSN

DEBATT. I en tid där allt färre får en guldklocka efter 25 års tjänst på samma ställe är det viktigt med möjlighet till kompetensutveckling. Därför föreslår vi att riksdagen ska se över åldersgränserna för CSN, skriver Erica Nådin (S) och Johan Andersson (S).

Foto: Riksdagen
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Erica Nådin (S)
Riksdagsledamot
Johan Andersson (S)
Riksdagsledamot

Utvecklingen mot ett samhälle och ett arbetsliv med mer kunskapsinnehåll går allt snabbare. Hjulen snurrar fort och vi kommer i framtiden att behöva ställa om allt oftare för att hålla ett helt arbetsliv.

Vidareutbilda sig

Det är inte längre så att man efter grundskolan skaffar sig en gymnasieutbildning, sedan studerar några år på högskola eller en yrkesutbildning och sedan kan förvänta sig att arbeta fram till pensionsåldern utan större utbildningsinsatser. I dag måste man vara beredd att vidareutbilda sig under hela arbetslivet och ibland till och med helt skola om sig. Omorganisationen av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är ett bra exempel på det.

Åldersgränser

Vi har i Sverige generösa villkor för studier. Själva utbildningen är avgiftsfri och det finns förmånliga lån och ett grundbidrag att få under studietiden. Med framtidens jobb och omorganisation av flertal myndigheter runt bör systemet hänga med förändringen och tränga in nya regler för livslångt lärande.

Centrala studiestödsnämnden (CSN) har i dag åldersgränser för studiemedel. Antalet veckor du kan ta studielån minskar för varje år från och med det år du fyller 47 till och med det år du fyller 56. Det gäller oavsett vilken nivå du studerar på. Från och med det år du fyller 57 kan du inte få vare sig bidrag eller lån.

Stora återbetalningar

Sveriges ökande medellivslängd medför att pensionen ska räcka fler år, därför behöver vi arbeta längre. Det ställer också krav på vårt studiesystem som måste hänga med i utvecklingen.

Erika Nådin och Johan Andersson, Socialdemokraterna

Det här är regler som har tjänat oss väl, men nu är det nya tider med till exempel höjd pensionsålder. Därför bör reglerna också vara i takt med tiden.

Orsaken till åldersgränsen är att lånen i dag är annuitetslån och att lån som tas så sent i arbetslivet därmed skulle innebära väldigt stora återbetalningar under de resterande åren.

Krav på studiesystemet

Pensionsgruppens förslag om en höjd riktålder i pensionssystemet gick igenom i riksdagen i oktober 2019. Det innebär att pensionsåldern successivt kommer att höjas under kommande år.

Nästa år kommer lägsta åldern för att ta ut garantipension att höjas från 61 till 62 år. Även LAS-åldern kommer höjas, från 67 år till 68 år. Det här möjliggör för människor att stanna kvar på arbetsmarknaden några år till.

Motiveringen till åldersjusteringen är Sveriges ökande medellivslängd som medför att pensionen ska räcka fler år, därför behöver vi arbeta längre. Det ställer också krav på vårt studiesystem som måste hänga med i utvecklingen.

Måste ges förutsättningar

Många människor i 50-årsåldern i dag vill studera, antingen för nöjes skull eller som ett led i en omställning. Den nuvarande åldersgränsen försvårar eller omöjliggör helt detta.

Det känns inte rimligt i en tid där vi dessutom talar mer om att människor borde kunna arbeta högre upp i åren. Då måste vi också ge dem förutsättningar för detta.

Vi tar denna fråga på största allvar och motionerat om det i riksdagen där vi efterfrågar en översyn för att kunna få till en ändring i lagstiftningen.

Nämnda personer

Johan Andersson

Riksdagsledamot (S)
Gymnasieutbildning

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget