Röda korset och IM ser ökat behov av psykosocial hjälp i Ukraina

När traumatiserade ukrainska soldater kommer tillbaka från fronten, så ökar problemen med våld i hemmet. Både Röda korset och Individuell människohjälp uppger att behovet av psykosocialt stöd har ökat sedan Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina inleddes för två år sedan.

98-åriga Fedora Opanasenko får besök
av Röda Korsets mobila team i by Kurmany utanför Sumy, ett par mil från gränsen
till Ryssland. Jerena Moshenska gör hälsokontrollen. <br>
98-åriga Fedora Opanasenko får besök av Röda Korsets mobila team i by Kurmany utanför Sumy, ett par mil från gränsen till Ryssland. Jerena Moshenska gör hälsokontrollen.
Foto: Tomas Ärlemo, Röda korset
0:000:00