Debatt

"Riv politiska hinder som försvårar för kärnkraften"

SLUTREPLIK. När spelreglerna är jämförbara kommer marknaden att välja en kombination av kraftslag som ger oss säkra leveranser av fossilfri el. Kanske bygger marknaden då kärnkraft, kanske inte, skriver Joar Forssell (L).

Nordin (C) lyfter ett antal energipolitiska slagord och säger sig vilja hjälpa oss i vår politikutveckling. Jag tackar för den fina omtanken, även om de inte var till någon nytta, skriver debattören.
Nordin (C) lyfter ett antal energipolitiska slagord och säger sig vilja hjälpa oss i vår politikutveckling. Jag tackar för den fina omtanken, även om de inte var till någon nytta, skriver debattören.Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Joar Forssell
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I en artikel på Altinget menar jag att vi har problem i elförsörjningen. När vi importerar kolkraft innan förbrukningen ens är särskilt hög och när elpriserna rusar så fort vi får några minusgrader är det signaler om att något inte står rätt till.

Jag påstår att det är för att energipolitiken – helt utan konsekvensanalys – helt har inriktats på att avveckla en stor del av energiproduktionen som vi har hamnat här.

Liberalerna menar att politiken behöver läggas om. Vi ska fokusera på riksdagens överordnade mål för energipolitiken: leveranssäkerhet, samhällsekonomisk effektivitet och ekologisk hållbarhet. Hur de fossilfria kraftslagen ska kombineras för att så effektivt som möjligt skapa ett fungerande kraftsystem som uppfyller de här målen borde inte vara en politisk fråga. Med jämförbara spelregler för de fossilfria energislagen får aktörerna på elmarknaden möjlighet att bygga ett robust och leveranssäkert fossilfritt system. Vår motion ”Kortare ledtider och lägre kostnader för ny kärnkraft” sammanfattar våra förslag till förändringar.

Självändamålet viktigare

Rickard Nordin (C) är en av de som ligger bakom den förda politiken. För honom är självändamålet att avveckla kärnkraften viktigare än både klimatarbetet, leveranssäkerheten, privatkundernas elräkningar eller industrins konkurrenskraft. Han blir därför provocerad varje gång vi liberaler påpekar att det är mer effektivt att låta marknaden använda alla tillgängliga verktyg än att förbjuda ett av dem.

Läs också

Riv alla politiska hinder

Elektrifieringen av transportsektorn och industrin är påbörjad och elefterfrågan ser ut att växa långt mer än vad någon trodde för bara något år sedan. Det finns ingen plan för hur vi ska klara av att bygga ut kraftsystemet tillräckligt mycket för att det inte ska bli en begränsning för omställningen. Det är inte så konstigt. Det är nämligen mycket svårt att bygga ett leveranssäkert kraftsystem om man bara får använda väderberoende elproduktion.

Det kanske är som Nordin menar att ingen skulle vara intresserad av att bygga kärnkraft eller ens långsiktigt driva den vi har. Låt oss då riva de politiska hinder som har satts upp för att försvåra för just kärnkraften. När spelreglerna är jämförbara kommer marknaden att välja en kombination av kraftslag som ger oss säkra leveranser av fossilfri el. Kanske bygger marknaden då kärnkraft, kanske inte.

Hjälpen till ingen nytta

I sin replik radar Nordin för övrigt upp ett antal energipolitiska slagord och säger sig vilja hjälpa oss i vår politikutveckling. Jag tackar för den fina omtanken, även om det inte var till någon nytta. Förutom att Centerpartiet som vanligt tror att allt går att lösa med ytterligare ett, inte särskilt marknadsliberalt, avdrag så finns där inget nytt.

Om Nordin vill politikutvecka kan han få stor behållning av att läsa vår energipolitiska motion i riksdagen där vi presenterar marknadsliberal, grön och verklighetsförankrad sakpolitik för att både rädda klimatet och säkra energitillgången.

En frihetsfråga

Människor ska ha tillräcklig tillgång på fossilfri energi när de behöver den och där de behöver den. Energin ska levereras så kostnadseffektivt som möjligt. Människan ska inte begränsas av energitillgången, det är en frihetsfråga. När det är uppfyllt har vi liberaler inga synpunkter på vilka fossilfria kraftslag elen kommer ifrån.

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten: 

"Energisystemet är i omvandling vare sig trötta liberaler vill eller inte"

Joar Forssell (L) artikel är kliniskt ren från förslag. Det kritiseras friskt, men lösningar på de utmaningar vi har lyser med sin frånvaro. Låt mig hjälpa till att politikutveckla åt Liberalerna, skriver Rickard Nordin (C).

Forssell (L): C och MP drömmer sig bort medan klimatet står i brand

Marknadskrafterna måste få styra vilken fossilfri el som produceras och säljs. Men dogmatiska politiker har inte förhållit sig teknikneutralt utan i stället försökt manipulera marknaden. Elkrisen är en konsekvens av detta, skriver Joar Forssell (L).


Nämnda personer

Joar Forssell

Riksdagsledamot (L), ledamot i partistyrelsen, utrikespolitisk talesperson

Rickard Nordin

Riksdagsledamot (C), klimat- och energipolitisk talesperson, ledamot i partistyrelsen
fil.kand i statsvetenskap (Göteborgs uni. 2008)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00