Debatt

"Energisystemet är i omvandling vare sig trötta liberaler vill eller inte"

REPLIK. Joar Forssell (L) artikel är kliniskt ren från förslag. Det kritiseras friskt, men lösningar på de utmaningar vi har lyser med sin frånvaro. Låt mig hjälpa till att politikutveckla åt Liberalerna, skriver Rickard Nordin (C).

Det finns inte tillräckligt med lokalproducerad kraft och inte heller tillräcklig överföringskapacitet. Det är inte ett problem som löses med kärnkraft, skriver debattören.
Det finns inte tillräckligt med lokalproducerad kraft och inte heller tillräcklig överföringskapacitet. Det är inte ett problem som löses med kärnkraft, skriver debattören.Foto: Holger Schué/Pixabay
Rickard Nordin
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

När allt du har är en hammare, kommer alla problem se ut som en spik. En metafor som just nu passar alldeles för väl in i energidebatten. L, SD, KD och M har en syn om att det är kärnkraften som är lösningen på alla problem. Verkligheten ser dock helt annorlunda ut.

Oavsett om trötta liberaler vill

Vi har haft en kärnkraftsdebatt i långt över 40 år. Det är förståeligt att trötta politiker gärna lutar sig tillbaka och tror att gamla idéer löser dagens och morgondagens problem. Sanningen är dock att verkligheten har förändrats radikalt de senaste fem-tio åren. Vissa kraftslag har sjunkit radikalt i pris (sol och vind) medan andra har ökat radikalt (kärnkraften).

Vårt energisystem är i omvandling vare sig trötta liberaler eller konservativa politiker vill eller inte. Den som verkligen vill lösa problemen behöver förstå dem och hitta lösningar som faktiskt passar. Det gör inte kärnkraften om inte miljardnotan ska skickas till skattebetalarna och industrin.

Läs också

Vårt energisystem är i omvandling vare sig trötta liberaler eller konservativa politiker vill eller inte.

Rickard Nordin (C), Klimat- och energipolitisk talesperson

Som liberal är jag för sänkta skatter, inte höjda. Resultatet av L, SD, KD och M:s kärnkraftspolitik är däremot den omvända.

Saknas lokalproducerad kraft

Grundproblemet är känt sedan länge. Stora delar av den svenska kraftproduktionen finns i norra Sverige, medan användningen finns i södra Sverige. När behoven ökar söderut måste nätet byggas ut och när tillståndsprocesserna är långa halkar utbyggnaden efter. Det finns inte tillräckligt med lokalproducerad kraft och inte heller tillräcklig överföringskapacitet. Det är inte ett problem som löses med kärnkraft, om inte förslaget är att bygga kärnkraftverken centralt i städerna, eftersom kraften helt enkelt inte kommer fram dit den behövs.

Rickard Nordin (C).
Rickard Nordin (C). Foto: Conny Norén

Etableringen i Skåne som Joar Forssell (L) hänvisar till, Pågen, har fått tillgång till sin kapacitet och kan investera. Att bry sig om de uppföljande nyheterna och hur verkligheten ser ut verkar dock inte bekymra om det kan användas som argument för mer kärnkraft.

"Politikutveckla åt L"

Joar Forssells artikel är kliniskt ren från förslag. Det kritiseras friskt, men lösningar på de utmaningar vi har lyser med sin frånvaro. Låt mig då hjälpa till att politikutveckla åt Liberalerna:

  • Inför ett grönt spår i tillståndsprocessen för investeringar som är miljöförbättrande.

Genom att snabba på processerna kan ledtiderna för att bygga nya ledningar kortas avsevärt, speciellt angeläget är det när dessa ledningar ersätter fossil kraft som lägger ned, vilket är fallet i Skåne.

  • Ge Svenska kraftnät ett utökat uppdrag.

Vi vill se en ökad elproduktion utan kapacitetsproblem och att Svenska kraftnät får ansvaret att säkra den långsiktiga leveranssäkerheten. Ge också Svenska kraftnät möjlighet att dra stamnät där de tycker att det är samhällsekonomisk motiverat oavsett om det är på land eller till havs.

  • Inför ett planeringsmål för elproduktion utan kapacitetsproblem.

Ge våra myndigheter i uppdrag att planera för minst 200 terawattimmar elproduktion och användning utan kapacitetsproblem i nätet som skapar obalanser.

  • Utöka det gröna avdraget till fler områden.

Genom att utöka det gröna avdraget till att omfatta sådant som energieffektivisering och lösningar för smarta hem kan mycket kapacitet frigöras och åtgärder genomföras som hjälper både systemet och hushållens plånbok.

Lyser med sin frånvaro

Det är lätt att fokusera på problemen. Men lösningarna faller platt om problembeskrivningen inte är den som återspeglas i verkligheten. Lösningarna och en rättvis verklighetsbild lyser dock med sin frånvaro. Det hjälper jag gärna till med att korrigera. Tillsammans kan vi driva en politik som gör skillnad här och nu. Frågan är om Liberalerna är beredda att ansluta sig till den.

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten: 

Forssell (L): C och MP drömmer sig bort medan klimatet står i brand

Marknadskrafterna måste få styra vilken fossilfri el som produceras och säljs. Men dogmatiska politiker har inte förhållit sig teknikneutralt utan i stället försökt manipulera marknaden. Elkrisen är en konsekvens av detta, skriver Joar Forssell (L).


Nämnda personer

Joar Forssell

Riksdagsledamot (L), ledamot i partistyrelsen, utrikespolitisk talesperson

Rickard Nordin

Riksdagsledamot (C), klimat- och energipolitisk talesperson, ledamot i partistyrelsen
fil.kand i statsvetenskap (Göteborgs uni. 2008)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget