Riksdagen vill avveckla reklamskatten

MEDIER. Riksdagen anmodar regeringen att avveckla reklamskatten för tidningar. Samtidigt beslutade riksdagen att gå vidare med regeringens förslag om nya presstödsregler. 

Reklamskatten för dagspressen har varit omdebatterad sedan den infördes. Många finansministrar har sagt sig stödja tanken på ett slopande, men när det väl kommit till kritan har båda blocken valt att prioritera andra reformer. Men nu kan bli ändring på det.

På onsdagen beslutade riksdagen om ett tillkännagivanden om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om hur reklamskatten kan avvecklas. 

Under riksdagsåret har visserligen riksdagens tillkännagivanden duggat tätt och det är tveksamt om de innebär någon större skillnad i sak. Men merparten av dessa har sitt ursprung i alliansförlag som sedan fått stöd av SD. I detta fall är det ett alliansförslag som får stöd av regeringspartierna samt Vänsterpartiet.  

Riksdagen röstade också för regeringens proposition om ändrade presstödsregler. Men förutom reklamskatten finns ytterligare tillkännagivanden som sätter press på regeringens mediepolitik.  

Ett av dem handlar om att öka stödet till dagstidningar som kommer ut en eller två dagar i veckan. Riksdagen vill sänka spärren för presstöd för dessa tidningar genom att sänka gränsen för hur stor andel av upplagan som ska vara abonnerad.

Ett annat tillkännagivande rör samdistribution av tidningar och post. Syftet är att sänka tidningsförlagens kostnader för att köra ut tidningar till prenumeranter.

 

Forrige artikel KI: Extrahöjning av bensinskatten feltänkt Næste artikel Ann Follin vill göra museer för kulturarv mer tillgängliga Ann Follin vill göra museer för kulturarv mer tillgängliga

"Begränsa antalet passagerare och minska trängseln i kollektivtrafiken"

UPPMANING. Under dagens pressträff med socialministern och Folkhälsomyndigheten kom ytterligare uppmaningar för att minska smittspridning. Stanna hemma i påsk, undvik rusningstrafik och trängsel i kollektivtrafiken samt skjut på idrottsarrangemang – även de som innefattar färre än 50 personer.